Tiszaroff

Roffi Borbély György-emléktábla (Tiszaroff)

Roffi Borbély György (1875-1943), Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egykori főispánjának domborművét 2017. március 24-én leplezték le a személye által alapított csecsemő- és szülőotthon falán Tiszaroffon. A dombormű Pogány Gábor Benő alkotása.

Forrás:

Készülnek a hétvégi átadásra. Új Néplap (2017.03.20.): 2.

Baldácsy Antal (1803-1878)

A nemes szívű báró Baldácsy Antal végrendeletében vagyonának jelentős részét egy alapítvány létrehozására hagyta. A 1876. október 19-én kelt végrendeletével, majd annak 1877. május 20-án kelt toldalékával a magyarországi protestáns egyházaknak örök tulajdonul hagyott több mint 8000 holdnyi földbirtokot mindennemű tartozékaival együtt. Baldácsi-féle alapítvány 1880-as évek közepén kezdte meg jövedelmének a végrendeletben meghatározott célokra való szétosztását.

Zytás-kúria (Tiszaroff)

A Tiszaroffon található Zytás-kúriát nem a nevet adó család építette. Zitás István és felesége, Kazinczy-Nagy Mária vette a kúriát 1902-ben. A kúria egy földszintes klasszicista stílusú épület. Középső részén négy pilléren nyugvó, mellvéddel ellátott, nyitott repkénnyel díszített terasz állt. A háromszög alakú homlokzat napjainkban beépítve látható.

Trigala István

Kenderesen született 1906-ban. A 2. világháború után szociáldemokrata képviselőként tagja volt az 1945. február 9-én megalakult a nemzeti bizottságnak Tiszaroffon. 1961-ban kezdett dolgozni a tiszaroffi Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezet fiókkönyvtárában. 1972-ban Miniszteri Dicsérő Oklevelet kapott.

Árvainé Zsíros Eszter (1949)

Árvainé Zsiros Eszter 1949-ben született Tiszaroffon. 1967-től dolgozik könyvtárosként. Feldolgozó, majd a Felnőttolvasó-szolgálat munkatársaként a helyismereti gyűjtemény munkatársa volt. Szakmai munkájáért számos kitüntetésben részesült: Kiváló Munkáért (1983), KISZ KB dicsérő oklevél (1976), Törzsgárda bronz fokozata (1980), Szocialista Kultúráért (1989). 2011-ben vonult nyugdíjba.

Tartalomátvétel