Tiszaroff

Trigala István

Kenderesen született 1906-ban. A 2. világháború után szociáldemokrata képviselőként tagja volt az 1945. február 9-én megalakult a nemzeti bizottságnak Tiszaroffon. 1961-ban kezdett dolgozni a tiszaroffi Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezet fiókkönyvtárában. 1972-ban Miniszteri Dicsérő Oklevelet kapott.

Árvainé Zsíros Eszter (1949)

Árvainé Zsiros Eszter 1949-ben született Tiszaroffon. 1967-től dolgozik könyvtárosként. Feldolgozó, majd a Felnőttolvasó-szolgálat munkatársaként a helyismereti gyűjtemény munkatársa volt. Szakmai munkájáért számos kitüntetésben részesült: Kiváló Munkáért (1983), KISZ KB dicsérő oklevél (1976), Törzsgárda bronz fokozata (1980), Szocialista Kultúráért (1989). 2011-ben vonult nyugdíjba.

Rékasy Ildikó (1938-2015)

1938-ban született Budapesten. Tiszaroffon töltötte gyermekkora legszebb időszakát. Szolnokon végezte középiskolai tanulmányait. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát.
1959-től 1991-ig a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár munkatársa volt. Az ő nevéhez fűződik az 1994-ben megjelent Verseghy-bibliográfia.

Füleki Sándor (1927-2012)

Füleki Sándor 1927. november 7-én született Tiszaroffon. Az elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a polgárit Törökszentmiklóson. A debreceni Református Kollégiumban zerzett tanítói oklevelet 1947-ben.
Végzett pedagógusként először Tiszaroffon kezdett tanítani. A falu fiataljainak kulturális és sportbeli fejlődését irányította. Szerepe volt a tiszaroffi röplabdacsapat országos eredményeinek. 1952-ben a kunhegyesi Kossuth úti Általános Iskolához helyezték át.
1951 és 1954 között a Budapesti Tanárképző Főiskola hallgatója volt, ahol tanári oklevelet szerzett.

Mikinszky Mária (Undi Imréné) (1899-?)

Tiszaroffon született 1899 körül. Tanítónői oklevele megszerzése után, Nyíregyházán érettségit tett. Később Debrecenben két évig jogot hallgatott, majd Budapesten a sajtófőiskolát végezte el. 1924-ben férjhez ment Undi Imre, az Új Barázda szerkesztőjéhez s a Magyarság munkatársához. Első irodalmi munkái a Magyarságban jelentek meg a nőkérdéssel kapcsolatban. Később egy kis regényt írt Souvenir címmel, mely folytatásban jelent meg a Társaság-ban. 1931-ben a Mécsvirágok s Orsolya megpróbáltatása című regényeit készítette sajtó alá.

Török Imre (1867-1952)

Török Imre református esperes-lelkész 1867-ben született Debrecenben. Egy ideig a debreceni főgimnáziumban tanított, majd Tiszaroffon, mint rendes lelkész tevékenykedett közel tíz éven keresztül. Ezután Kunhegyesen és Kisújszálláson kapott hivatalt.
A Szeretet című egyházi képes újságnak több évtizeden keresztül szerkesztője volt, a különböző hírlapokban is jelentek meg írásai. Külföldi tanulmányútjairól írt beszámolókat. Tagja volt a Stefánia Szövetségnek, a Debreceni Öreg Diákok Egyesületének.

Borbély György (1875-1943)

Roffi Borbély György főispán, felsőházi tag, országgyűlési képviselő és cs. és kir. kamarás Tiszaroffon született 1875. március 29-én. Középiskolai tanulmányainak befejezése után a budapesti egyetem jogi karán, majd a Kereskedelmi Akadémia szaktanfolyamának hallgatója volt. 1897-ben szolgabíróvá választották Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. 1901-ben a törökszentmiklósi kerületet képviselte az országgyűlésen. 1906-ban a tiszai középjárás főszolgabírája lett. 1919-ben, a forradalmak alatt, ellenforradalmári magatartása miatt letartóztatták.

Bárczay-síremlék (Tiszaroff)

A Bárczay család, tiszaroffi birtokosok egykori kriptáját a 2. világháború után elbontották. Az egykori családi sírbolt helyén a leszármazottak emlékkövet állítottak az ott eltemetett családtagok neveivel.

Borbély György-szobor (Tiszaroff)

Roffi Borbély György főispán szobra, amely a községháza előtti parkos részen állt. A szobor Borbereki Kovács Zoltán (1907-1992) szobrászművész alkotása, melyet a 2. világháború után, a kommunista időkben elmozdítottak eredeti helyéről. A talapzat és a szoboralak a település régi temetőjébe került.

Centenáriumi emlékmű (Tiszaroff)

1948-ban, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 100 éves évfordulója alkalmából állították fel az emlékművet a Szabadság téren.

Tiszaroff

Képeslap

Tartalomátvétel