Tiszaroff

Takács József

vegyeskereskedő * 1903. Kunszentmárton. Régi kunszentmártoni család sarja. 1920-ban szabadult fel, segéd volt Kunszentmártonban, Kunhegyesen, Abádszalókon és Tiszaroffon. A Kereskedelmi egyesület, az Iparoskör tagja. - Felesége: Pöcze Rózsa.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tóth Imre (1870-1926)

polgármester özvegye Tóth Imréné. Férje * 1870. Túrkeve. Régi nemesi család sarja volt. A bpesti egyetemet végezte, működését a vármegyénél kezdte, szolgabíró volt Tiszaroffon, Jászberényben, majd árvaszéki jegyző, azután ülnök, 1914-től Túrkeve polgármestere; megh. 1926-ban. - Gyermekei: Béla (h. főorvos) és Imre (dr. városi számvevő).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Papp Varga János (?-1933)

ny. cs. th. özvegye Bracsok Ilonka. Férje mint a tiszaroffi őrs parancsnoka ment 1927-ben nyugdíjba, megh. 1933-ban. Több kitüntetés között az I. o. kat. szolg. érem tulajd. A fronton József főherceg személyes védelmére volt beosztva. 3 árvája maradt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy Ottó (1876-1924)

borzovai, ny. főszolgabíró özvegye nedeczei és ruttkai Ruttkay Irén. Férje * 1876. Vámosoroszi. A főiskolák elvégzése után közigazgatási szolgálatba lépett, működött Tiszaroffon, Jászapátiban és Tiszaföldváron; II. várm. aljegyző, utóbb tiszaföldvári főszolgabíró volt. 1918-ban nyugalomba vonult, megh. 1924-ben. - Gyermekei: Pál és Katalin.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Chikán Béla (1891-?)

ilinyi, dr. polgármester (Pestszenterzsébet) * 1891. Tiszaroff. Régi nemesi családból származik. Egyetemet Bpesten végzett, Tiszaburán és Nagyberkiben jegyzőgyakornok, 1909-től Erzsébetfalván s. jegyző, 1918-tól közs. aljegyző volt. A háború kitörésétől az 1. nehéz tüz. e.-ben harcolt a szerb, orosz, olasz frontokon, 2-szer sebesült, mint fhgy szerelt le. A háború után Bpesten rendőrfelügyelő, majd fogalmazó volt. 1923 óta Pestszenterzsébet polgármestere. Számos egyesület vezetőségi tagja és elnöke, 2 ez. SL, bronz SL, német II. o. vaskereszt, seb. érem (3 sávval), K. cs. k., háb. eml.

Tartalomátvétel