Tiszasas

Római katolikus templom (Tiszasas)

2018-ig nem volt Tiszasason katolikus templom. Korábban a hívők az egykori iskolaépületben tartottak miséket. 2017-ben Antal András plébános érkezett a településre, akinek közbenjárására épült templom.

1. világháborús emlékmű (Tiszasas)

1929 szeptember 8-án  leplezték le Vass Viktor szobrászművész alkotását. Az emlékmű teljes magassága 6 m. A 2,7 méter magas alapzat műkőből készült. A bronzból készült alak egy sebesült gyalogos honvédet ábrázol, aki jobb kezében puskáját tartja.

Pápai József (1933-2017)

1933. február 13-án Túrkevén született Pápai József. Általános- és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1955-ben szerzett gyógyszerész diplomát a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

Horváth Istvánné Kiss Irén

1926-ban született Tiszasason. Alapfokú könyvtárosi és népművelői vizsga elvégzése után 1967-ben a helyi Községi Klubkönyvtérban kezdett el dolgozni. 1982-ben Szocialista Kulturáért kitüntetésben részesült.

Szélmalom (Tiszasas)

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal javaslatának eleget téve Tiszasas önkormányzataországos védelemre, műemléki felterjesztésre javasolta 2009-ben a település belterületén (Szőlőhegyi út 10.) található volt szélmalom megmaradt épületét.

Tartalomátvétel