Tiszasas

Wimmert Péter

dr. körorvos * 1893. Aszód. Oklevelét 1920-ban Bpesten szerezte, magánorvos volt Ókécskén és Tiszakürtön, 1926 óta Csépa, Szelevény, Tiszasas és Tiszaug körorvosa. A világháború alatt a szerb, orosz, román és olasz fronton szolgált, K. cs. k. tulajd. Közs. képviselő testületi tag, a Levente egyesület elnöke. - Felesége: G. Szijj Emilia, leánya: Alice.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Palotay Károlyné, Fekete Mária

rk. el. isk. tanító özvegye Fekete Mária rk. el. isk. tanító. Oklevelét 1901-ben Szabadkán szerezte, 1902 óta tanít Csépán. A Stefánia szöv. tagja. Férje megh. 1907-ben. - Gyermekei: László (tiszasasi orvos), Margit (dr. Kiss. Józsefné, okl. tanító).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gonda Sándor (1899-?)

dr. körállatorvos 1899. Kuncsorba. Oklevelét 1922-ben Budapesten szerezte. Magánállatorvos volt Kunszentmártonban. 1928 óta Csépa, Szelevény és Tiszasas körállatorvosa. - Az 1. h. husz. e.-ben a román és olasz fronton harcolt és megsebesült. 2 II. o. ez. vit. érem, seb. és háborús emlékérem, K. cs. k. tulajd. A lovas leventék oktatója, a Tájfajta lótenyésztő egyesület megszervezője, a Frontharcos csoport vezető tisztje. - Felesége: Pintér Irén, leányai: Irén és Éva.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Markó Anna

kisbajomi-horváth, ny. m. kir. postamester * Torda. Olasz származású nemesi család sarja. Iskoláit Tordán végezte, 1885-ben Kolozsmonostoron lépett a posta szolgálatába, 1901-től Kolozsvárott, 1921-től Tiszaföldváron, 1922 óta Tiszasason működött.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ádám János (1870-?)

közs. pénztáros * 1870. Jászapáti. 1912-től közs. külrendőr, 1914 óta közs. pénztáros. 30 holdas birtoka is van. Számos helyi egy. vez. tagja. - Felesége: Dósa Erzsébet, gyermekei: János (tiszasasi jegyző) és Erzsébet.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel