Tiszasas

Steöszel

(rapini)
Az investigationalis iratok szerint II. Ferdinandtól nyert nemeslevelet, tehát minden bizonnyal azt az armalist kapta, melyet az emlitett uralkodó 1627. évben adományozott s 1628. évben Abaujmegye Garadnán hirdetett ki.
(Csoma J. Abaujm. nem. cs. 664.)
Megyénkben Kristóf tünt fel először a XVIII. század elején. Kiváló tehetségű és szorgalmú ember volt, csaknem három évtizeden át méltó alispánja a vármegyének. Lipót királytól adományt nyert Sas és Kürth birtokokra (1735. év 111. sz. 487. jkl.), 1740.

Tálas István (?-1916)

közs. főjegyző özvegye Eckert Frida. Férje * Tiszainoka. Működött Tiszasason, Tiszakürtön, Vezsenyben, Mesterszálláson és mint főjegyző Tiszasülyön. 1916-ban Tiszasülyön vadászfegyverrel orvul lelőtték. Az özvegy saját termelésű borait árusítja kicsinyben és nagyban. - Gyermekei: Katalin és Frida.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bagaméri Lajos

ref. el. isk. igazgatótanító * 1882. Szentes. Oklevelét 1902-ben Nagykőrösön szerezte, 1902 óta működik Tiszasason, 1918 óta igazgatótanító. - Az 5. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton. - 1932 óta közs. közgyám.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bagi András

kisbirtokos * 1891. Tiszasas. Régi gazdálkodó család leszármazottja. Saját földjén s szőlőjén gazdálkodik. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba esett. Közs. képv. test. virilis tag. - Felesége: Gálfy Erzsébet, fiai: László és Gábor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bakos (Á.) Lajos

gazdálkodó * 1884. Tiszasas. Régi gazdálkodó család sarja, saját birtokán gazdálkodik, fajállatokat is tart. - A 29. h. gy. e., majd a német hadsereg kötelékében harcolt a monasztiri fronton, II. o. ez., bronz vit. érem, K, cs. k. tulajd. - Felesége: Gálfy Lidia, gyermekei: Klára, Róza, Áron és Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel