Tiszasas

Bartha Imre

földbirtokos * 1872. Tiszasas. Régi földbirtokos család sarja. 102 hold földön és 4 hold szőlőn gazdálkodik. A Hangya szöv., a Földbirtokosság, a Gazdakör alelnöke, az Ármentesítő társulat választmányi tagja, a Közbirtokosság elnöke, a Hegyközség választm. tagja, közs. képviselő tag, a Ref. egyház presbitere. - Felesége: Kiss Róza, leánya : Mária (Szendrei Imréné), Imre fia hősi halált halt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Boros Sándor

ny. gazd. akadémiai titkár * 1863. Tiszasas. Családja Macedóniából a törökök elől menekült, 1898-ban lépett állami szolgálatba, 1911-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Sinkó Julia, leánya: Gizella.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Búth Gyula

szövetkezeti ü . v. * 1897. Pécel. Segéd volt Bpesten és Pécelen, u. itt önálló is volt, 1932 óta a Hangya szövetkezet üzletvezetője. - Az 1. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton, bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Zinser Karola, leánya: Karola.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Csató (N.) László

gazdálkodó * 1885. Tiszasas. Régi gazdálkodócsalád sarja; saját nevelésű fajállatai vannak. - A 132. komb. gy. e. kötelékében harcolt a román, orosz, olasz fronton, megsebesült. - Közs. képv. test. tag, a Ref. egyház presbitere, a Hangya szöv. felügy. biz. tagja, a Gazdakör tagja. - Felesége: Kiss Julianna, gyermekei: László, Ilona, Katalin és István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Csató (N.) Sándor

gazdálkodó * 1888. Tiszasas. Régi gazdálkodócsalád sarja. Saját birtokán és bérleten gazdálkodik. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba esett, a bronz vit. érem tulajd. Községi tanácsos, s a Gazdakör tagja. - Felesége: Hegedüs Erzsébet, leányai: Erzsébet és Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel