Tiszasas

Dancsó Ilona

m. kir. postakiadó * Csépa. Szakvizsgát 1927-ben Szegeden tett, 1927-től Csépán, 1928 óta Tiszasason postakiadó. Az iskolánkívüli népművelés körül nagy tevékenykedést fejt ki.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Dávid György

molnármester, szélmalomtulajdonos * 1896. Tiszaug. Régi molnárcsalád sarja. 1920-ban szabadult fel, segéd volt Nagyréven, Szentandráson, Csépán, 1928 óta önálló. A malom örlőképessége óránként 250 kg. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, fogságba esett. - Felesége: Korponay Erzsébet, gyermekei: Margit és György.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ferencz Albert

ref. el. isk. tanító * 1893. Csomakörös. Anyai részről Körösi Csoma Sándor dédunokája. Oklevelét 1912-ben Nagyenyeden szerezte, 1912-től Borson, 1913-tól Mezőcsáton, 1919-től Igricen, 1927-től Sajólászlófalván tanított, 1929 óta van Tiszasason. - A 24. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, SL (kardokkal), K. cs. k. tulajd. - Az Énekkar megszervezője s vezetője, a Tesz helyi titkára. - Felesége: gáborjáni Szentmiklósy Ilona, gyermekei: Albert és Kornél.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Fodor Sándor

szállodatulajdonos, kocsmáros * 1881. Tiszasas. Ősrégi tiszasasi család sarja. Gazdálkodott, majd 1909-ben alapította a közs. egyetlen szállodáját. - A 120. táb. tüz. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Szabó Mária, leánya: Lidia.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gálfy László

gazdálkodó * 1894. Tiszasas. Saját birtokán gazdálkodik, saját nevelésű fajállatai vannak. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett, 3 bronz vit. érem tulajd. Választott közs. képviselő, a Leventeegy., s a Gazdakör ellenőre, a hegyközség pénztárosa, a Ref. egyház presbitere, a Hangya szöv. tagja. - Felesége: Mező Erzsébet, gyermekei: Lajos, Erzsébet és László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel