Tiszasas

Gálfy Sándor

gazdálkodó * 1887. Tiszasas. Régi birtokos család sarja. 40 holdon gazdálkodik. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba esett. Közs. képv. tag, a Levente egy. elnöke, az ÖTT egyik megszervezője s alparancsnoka. - Felesége: Vágó Ilona, gyermekei: Sándor, Ilona, István és László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gyói Áron

kisbirtokos * 1877. Tiszasas. Régi gazdálkodó család sarja. 45 holdon gazdálkodik, saját nevelésű fajállatokat tart. - A 29. népf. e.-ben harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - A Gazdakör s a Hangya szöv. tagja, volt közs. rendőri tanácsos - Felesége: Balogh Eszter, fia: Áron.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gyói (G.) József

földbirtokos * 1869. Tiszasas. Régi gazdálkodó család leszármazottja, 80 hold földön gazdálkodik, fajállatokat tart. A Gazdakör, a Közbirtokosság elnöke, Közs. képv. test. tag, a Ref. egyház presbitere; 2 évig volt közs. főbíró. - Felesége: Lada Julianna, fia: Gábor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gyói (B.) Sándor

gazdálkodó * 1871. Tiszasas. Régi gazdálkodó család sarja. 1896 óta gazdálkodik önállóan 20 holdas földjén és 5 holdas szőlőbirtokán. Közs. törvénybíró, a Ref. egyház presbitere, volt egyházgondnok és közs. tanácsos. - Felesége: K. Gyói Zsuzsanna, leánya: Irma.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935

Hegedüs (B.) Sándor

gazdálkodó * 1886. Tiszasas. Régi tiszasasi család leszármazottja. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, megsebesült, II. o. ez. vit., seb. érem (egy sávval) és K. cs. k. tulajd. A Gazdakör számvevőbizottsági tagja, volt egyházgondnok, közs. közgyám, a Hangya szöv. igazgatósági tagja. - Felesége: Kócs Julianna, fia: Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel