Tiszasas

Máthé Elek (1888-1928)

gazdálkodó özvegye Papp Julianna. Férje * 1888. Tiszasas. 1928-ban a harctéren szerzett betegségben hősi halált halt. 25 hold földből és 10 hold szőlőből álló gazdaságát fia, Elek vezeti.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy Ferenc (1894-?)

dr. közs. főjegyző * 1894. Szentes. Oklevelét a szegedi egyetemen szerezte, a közig. tanfolyamot 1915-ben Nagybecskereken végezte el. Csongrád megyében volt gyakornok, körjegyző, s. jegyző, 1915-től Szegváron, 1919 óta Tiszasason főjegyző. A tiszaugi híd s a kunszentmártoni villanytelep létesítésében nagy része volt; megszervezte a céllövő, a levente egyesületet és a Stefánia szöv. fiókját; nevéhez fűződik a Hősök szobra, a Gazdakör székháza létesítése is. A Hangya szöv. felügy. biz. tagja, az iskolánkívüli népművelési bizottság elnöke.

Nagy Gábor (1855-)

gazdálkodó * 1855. Tiszasas. Régi tiszasasi család sarja. 30 holdas birtokán gazdálkodik. A Hangya szöv. elnöke, volt egyházgondnok és presbiter, s a Gazdakör pénztárosa; résztvett a boszniai okkupációban. - Felesége: Varga Mária, fia: Imre (önálló gazda), Áron fia hősi halált halt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy János (1894-?)

fűszer- és vegyeskereskedő * 1894. Kecskemét. A földművelésügyi minisztériumban és a postánál szolgált; az állami szolgálatból végkielégítéssel távozott. Üzletét 1925-ben nyitotta. Borügynökséggel, sertéshízlalással és terménykereskedéssel is foglalkozik. - A 38. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, megsebesült, a II. o. a vit., a seb. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Ogrizek Ilona, gyermekei: Ilona, Sára és János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Németh Ambrus

ny. ref. el. isk. tanító * 1863. Nagykőrös. Oklevelét 1884-ben Nagykőrösön szerezte. Tanított Somogyberényben, Bicskén, 1885 óta Tiszasason, 1897-ben vonult nyugalomba. 1897-től közs. s. jző volt, 1900-tól a kereskedelmi minisztériumban, 1903-tól a Wiener Bankverein bpesti fiókintézetében működött, 1930-ban tért vissza Tiszasasra. A Gazdakör tagja, a Ref. egyház presbitere. - Felesége: Szopek Katalin, gyermekei: Margit, Gizella (dr. Csida Sándorné) és József (min. tisztviselő).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel