Tiszasas

Nagy Gábor (1855-)

gazdálkodó * 1855. Tiszasas. Régi tiszasasi család sarja. 30 holdas birtokán gazdálkodik. A Hangya szöv. elnöke, volt egyházgondnok és presbiter, s a Gazdakör pénztárosa; résztvett a boszniai okkupációban. - Felesége: Varga Mária, fia: Imre (önálló gazda), Áron fia hősi halált halt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy János (1894-?)

fűszer- és vegyeskereskedő * 1894. Kecskemét. A földművelésügyi minisztériumban és a postánál szolgált; az állami szolgálatból végkielégítéssel távozott. Üzletét 1925-ben nyitotta. Borügynökséggel, sertéshízlalással és terménykereskedéssel is foglalkozik. - A 38. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, megsebesült, a II. o. a vit., a seb. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Ogrizek Ilona, gyermekei: Ilona, Sára és János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Németh Ambrus

ny. ref. el. isk. tanító * 1863. Nagykőrös. Oklevelét 1884-ben Nagykőrösön szerezte. Tanított Somogyberényben, Bicskén, 1885 óta Tiszasason, 1897-ben vonult nyugalomba. 1897-től közs. s. jző volt, 1900-tól a kereskedelmi minisztériumban, 1903-tól a Wiener Bankverein bpesti fiókintézetében működött, 1930-ban tért vissza Tiszasasra. A Gazdakör tagja, a Ref. egyház presbitere. - Felesége: Szopek Katalin, gyermekei: Margit, Gizella (dr. Csida Sándorné) és József (min. tisztviselő).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Palotay László

palojtai, dr. egyetemes orvos * 1905. Csépa. Oklevelét 1931-ben szerezte Szegeden. 1931-től Szegeden működött 1932 óta van Tiszasason rendelője. Édesatyja és édesanyja tanítók voltak Csépán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Papp János (1866-?)

földbirtokos * 1866. Tiszasas. Régi tiszasasi család sarja, saját birtokán gazdálkodik, saját nevelésű állatokat tart. Közs. képviselőtestületi tag, volt közs. főbíró, a Ref. egyház gondnoka és presbitere, a Gazdakör és a Hangya szöv. igazgatója. - Felesége: Kávási Rozália, leányai: Julia (özv. Máté Elekné), Erzsébet (Csató Lajosné) és Róza (Máté Ferencné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel