Tiszasas

Péter Ferenc

ny. áll. rendőrellenőr * 1866. Sávoly. Katonai szolgálata után a csendőrséghez, majd onnan az államrendőrséghez lépett át, s 29 évi szolgálat után 1913-ban vonult nyugalomba. 14 hold földje s 1 hold szőlője van. Közs. képv. tag, volt közs. közgyám és pénztáros. - Felesége: Hajdú Mária , fogadott fia: Ferenc.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Preczer János

gazdálkodó * 1884. Szolnok. Zsindelykészítéssel foglalkozott. Házassága óta földjén és szőlőjén gazdálkodik. - A 2., majd a 305. komb. gy. e.-ben harcolt az orosz, román, olasz fronton. - A Gazdakör tagja. - Felesége: Kiss Anna, fogadott leánya: Preczer Csató Katalin.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Rabb Sándor

földbirtokos * 1879. Tiszasas. Régi gazdacsalád sarja. 32 hold földön és 6 1/2 hold szőlőn gazdálkodik, törzskönyvezett állatai vannak. 1930-ban Tiszaföldváron pejkancájával I. díjat (oklevelet és ezüst készletet), a szentesi kiállításon boraival I. díjat nyert. - Az 1. h. husz. e. kötelékében harcolt a szerb, albán, román fronton, 3-szor megsebesült, bronz vit. érem, vaskereszt és K. cs. k. tulajd. A Gazdakör vál. tagja, a Ref. egyház pótpresbitere, a Vadásztársaság pénztárosa. - Felesége: Szentesi Erzsébet.

Forrás:

Dr.

Sipos Lajos

gazdálkodó * 1868. Tiszasas. Régi tiszasasi család leszármazottja. Saját földjén és szőlőjén gazdálkodik, haszonállatokat tenyészt. - A világháborúban részt vett. - A Közbirtokosság alelnöke, a Hegyközség bírája, a Gazdakör tagja. - Felesége: Kiss Klára, gyermekei: Lajos és Erzsébet (Murvai Jánosné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szabó Dezső

ref. lelkész * 1905. Mikola. Egyetemet végzett Debrecenben és Utrechtben, 1929-ben avatták lelkésszé. Tanulmányi úton volt külföldön; 1934 óta a tiszasasi ref. egyház lelkésze.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel