Tiszasas

Palotay László

palojtai, dr. egyetemes orvos * 1905. Csépa. Oklevelét 1931-ben szerezte Szegeden. 1931-től Szegeden működött 1932 óta van Tiszasason rendelője. Édesatyja és édesanyja tanítók voltak Csépán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Papp János (1866-?)

földbirtokos * 1866. Tiszasas. Régi tiszasasi család sarja, saját birtokán gazdálkodik, saját nevelésű állatokat tart. Közs. képviselőtestületi tag, volt közs. főbíró, a Ref. egyház gondnoka és presbitere, a Gazdakör és a Hangya szöv. igazgatója. - Felesége: Kávási Rozália, leányai: Julia (özv. Máté Elekné), Erzsébet (Csató Lajosné) és Róza (Máté Ferencné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Péter Ferenc

ny. áll. rendőrellenőr * 1866. Sávoly. Katonai szolgálata után a csendőrséghez, majd onnan az államrendőrséghez lépett át, s 29 évi szolgálat után 1913-ban vonult nyugalomba. 14 hold földje s 1 hold szőlője van. Közs. képv. tag, volt közs. közgyám és pénztáros. - Felesége: Hajdú Mária , fogadott fia: Ferenc.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Preczer János

gazdálkodó * 1884. Szolnok. Zsindelykészítéssel foglalkozott. Házassága óta földjén és szőlőjén gazdálkodik. - A 2., majd a 305. komb. gy. e.-ben harcolt az orosz, román, olasz fronton. - A Gazdakör tagja. - Felesége: Kiss Anna, fogadott leánya: Preczer Csató Katalin.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Rabb Sándor

földbirtokos * 1879. Tiszasas. Régi gazdacsalád sarja. 32 hold földön és 6 1/2 hold szőlőn gazdálkodik, törzskönyvezett állatai vannak. 1930-ban Tiszaföldváron pejkancájával I. díjat (oklevelet és ezüst készletet), a szentesi kiállításon boraival I. díjat nyert. - Az 1. h. husz. e. kötelékében harcolt a szerb, albán, román fronton, 3-szor megsebesült, bronz vit. érem, vaskereszt és K. cs. k. tulajd. A Gazdakör vál. tagja, a Ref. egyház pótpresbitere, a Vadásztársaság pénztárosa. - Felesége: Szentesi Erzsébet.

Forrás:

Dr.

Tartalomátvétel