Tiszavárkony

Himfy Ferenc (1914-2001)

Himfy Ferenc  Budapesten született 1914. szeptember 17-én. Tanulmányait a Zrínyi Miklós Gimnáziumban végezte. Diákként bekapcsolódott a cserkészmozgalomba. A Váci Szemináriumban tanult, Vácott 1940-ben szentelték pappá.
1940–1944 között Abonyban szolgált káplánként, majd 1944-1945 között Soroksár-újtelep alapító lelkésze lett . 1945 májusában Kiskunfélegyházára került, ahol hitoktató és káplán volt.

Kenyeres Sándor-szobor (Tiszavárkony)

2017. március 4-én leplezték le Kenyeres Sándor (1908-1957) vértanúhalált halt pap szobrát Tiszavárkonyban. Szentmisével tisztelegtek a hatvan évvel ezelőtt elhunyt plébánosra. Dr. Varga Lajos váci segédpüspök beszédében Kenyeres atya munkásságát méltatta. Bátorsága és vértanúsága révén saját hivatásának lett áldozata. Az ő példája bizonyítja, hogy az embernek megvan az ereje, hogy értéket vigyen abba a világba, amelyben él.

Ambrus László (1863-1941)

Ambrus László 1863-ban született Tiszavárkonyban. 1886-ban szentelték pappá Egerben. Gyöngyössolymoson, Tiszanánán és Füzesabonyban volt káplán. 1894-ben Felsőváradra került, majd 1901 és 1937 között a besenyszögi plébánián teljesített szolgálatot. 1919-ben a kommün alatt ki akarták végezni, de megmenekült a hívek segítségével. 1923-ban lett esperes.

Forrás:

Trianoni emlékmű (Tiszavárkony)

A trianoni békeszerződés megkötésének 95. évfordulója alkalmából emlékművet avattak 2015. június 4-én Tiszavárkonyban. A Somogyi Béla és az Endre Király út kereszteződésénél elhelyezett emlékmű három faragott tölgyfa oszlopból áll, amely a helyi fafaragó Harangozó Márton alkotása. Körülötte újonnan kialakított sövénnyel körülvett park.

Forrás:

Már készítik a tiszavárkonyi emlékművet = Új Néplap (2015.04.15.): 2.

Geszti Károly (1902-1982)

Tiszavárkonyban született 1912. április 12-én. Szolnokon volt gyakornok 1930-tól, majd egy évig Abonyban működött. A Pázmány Péter Tudományegyetemen kapott gyógyszerészi diplomát 1936-ban. Pályáját bátyja, Geszti Imre törökszentmiklósi Fehér Kereszt gyógyszertárában kezdte. A budapesti Sas gyógyszertárat 1946-tól vezette. A Fővárosi Gyógyszertári Központ szakelőadója volt 1950-től, majd a Nagyvárad téri gyógyszertárat vezette 1952-től 30 évig. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Budapesti Szervezetének vezetője volt 1972-től.

Szalay József (1830-1908)

Tiszavárkonyban született 1830. szeptember 15-én. „Szüleim közép vagyonú, nemes származású, mívelt emberek voltak. Kis koromban N. Abonyban laktunk. Ott éltek Ruttkay Józsiék is. Az ő neje Kossuth Lajos nővére, Kossuth Luiza volt. Mivel Ruttkay apám unokatestvére volt, atyafiságos, bensőséges barátságban éltünk velük” — emlékezett idős korában. Később Nagykőrösre költözött a Szalay-család. József Kőrösön, Kecskeméten tanult, Pozsonyban filozófiát hallgatott és megtanult németül.

Várkonyi László (1906-1975)

Várkonyi László 1906-ban született Tiszavárkonyban, ahol szegény sorban élő szülei Ungár Gyula és Sasvári Gizella kocsmát , valamint szatócsboltot vezettek. Apját korán elvesztette, édesanyja egyedül nevelte tovább négy gyermekét. A polgári iskola elvégzése után a 14 éves fiú nagynénje férje, Merkado Gyula kecskeméti műtermébe került, hogy inasként kitanulja a fényképész mesterséget.

Kenyeres Lajos (1908-1957)

Kenyeres Lajos Rákóczifalván született 1908. január 3-án. 1930-ban szentelték pappá. Több településen szolgált, mint káplán és hitoktató. 1946 óta volt Tiszavárkony plébánosa. Prédikációit könyvalakban kiadták, írt katekizmust is.

Kenyeres Lajos-emléktábla (Martfű)

Kenyeres Lajos tiszavárkonyi plébánost az 1956-os forradalmat követő megtorlások során ölték meg. Holttestét egy évvel később, Martfűnél találták meg a Tiszában. A vértanú pap tiszteletére emléktáblát avattak 2006-ban - az 1956-os forradalom 50. évfodulója alkalmából - a martfűi római katolikus templom épületében. Hívei a plébános boldoggá avatását kezdeményezték.

Római katolikus templom (Tiszavárkony)

A Somogyi Béla utcában áll a település római katolikus templom, mely 1812 és 1817 között épült késő barokk stílusban. A templom egyhajós két csehsüveg boltszakasszal. Keskeny, egyenes záródású szentéllyel, homlokzati toronnyal. Belsejében klasszicizáló padok.

Tiszavárkony

Képeslap

Forrás:

Tartalomátvétel