Törökszentmiklós

Bethlen Gábor-dombormű (Törökszentmiklós)

1997. március 15-én leplezték le a Bethlen Gábor Általános Iskola névadójának domborművét. Az iskolaépület falán elhelyezett relief Györfi Sándor szobrászművész alkotása.

Forrás:

Március 15-én [...] Jászkun Krónika (1997.03.18.): 12.

Kuncze Imre (1934-1911)

Kuncze Imre 1834. március 2-án született Törökszentmiklóson. Gimnáziumi tanulmányait Gyöngyösön végezte. 1849 januárjában az 1. honvéd tüzérszázadhoz került. Fogságba esett.

1851-ben a törökszentmiklósi járásbírósághoz került. 1854-ben Mezőtúrra, majd egy évvel később Tiszainokára került. 1860-ban Törökszentmiklós főjegyzője lett. Egy évvel később a helyi gazdasági egylet titkárává választotta. A jegyzők közössége 1881-ben az országos jegyzői egylet elnökévé választotta.

Nagy Antal (1780-1831)

Nagy Antal 1780-ban születet Törökszentmiklóson. A polgári életből vétetett fel a testőrséghez Heves vármegye ajánlatára, hol 1800 augusztus 1-től 1805 július 31-ig szolgált. A gárdától először a 33. (Sztáray) gyalogezredhez osztatott be, azonban utóbb mégis a 2. (József fhg.) huszárezredhez került, mely alkalommal 200 forint felszerelési átalányt kapott. Az ezrednél 1806-ban főhadnagy, 1810-ben II. kapitány volt. 1812 május 1-én vonult nyugállományba és 1831 szeptember 6-án elhúnyt Gyöngyösön. 

Újratelepítési emlékmű (Törökszentmiklós)

A honfoglalás 1100 éves évfordulója jegyében, a szentmiklósi napok keretében, 1996 júliusában avatták fel a Millecentenáriumi vagy újratelepítési emlékművet Törökszentmiklóson. Egy évvel korábban 275 emléktéglát készítettek, amelyeket egyenként 275 forintért vásárolhattak meg a várost szerető polgárok és beleírták a nevüket. Törökszentmiklós újratelepítésének 275. évfordulójára készült emlékmű oszlopaiban helyezték el ezeket az emléktéglákat. Az emlékmű az egykori Lenin-szobor helyén kapott helyet a Táncsics Mihály és a Kossuth út kereszteződésében.

Fehér Imre (1941-2019)

A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium tanára 1941-ben született.

Tartalomátvétel