Tószeg

Berkó Imréné (1937-2017)

1937. február 7-én született Szolnokon. Általános iskolai tanulmányait Tószegen végezte, majd a Zirzen Janka Állami Általános Tanítóképzőben érettségizett 1956-ban.

Gál Ladislaus Gedeon

1918. január 9-én született Tószegen. Gyöngyösön tanult teológiát a ferenceseknél, majd Rómában folytatta tanulmányait. Ferences szerzetesként Firenzében kapott hivatalt 1945-től. Az Egyesült Államokban a Ferences Intézetben is dolgozott.

Szlovák Ferencné Hegedűs Mária

Hegedűs Mária 1935-ben született. 1967-ben kezdett dolgozni a tószegi ÁMK könyvtárában. 1988-ban Miniszteri Dicséretben részesült.

Gyuricza Sándor (1943-2015)

Gyuricza Miklós 1943. november 22-én született Endrődön. A szarvasi gimnázium után Szegeden tanult tovább. 1968-ban szerzett diplomát. 1968-ban pályakezdő orvosként telepedett le feleségével, dr. Urbán Máriával Tószegen. Több mint négy évtizeden át gyakorolta hivatását a településen. 2011-ben Tószeg községért díjjal tüntették ki. 2015. április 3-án hunyt el.

Forrás:

Forgó György (1787-1835)

Tószegen született 1787-ben, szegény családban. Elemi iskoláit Cegléden, a gimnáziumot Jászberényben végezte. 1805-től a pesti egyetemen bölcseletet, majd orvostudományt tanult. 1812-ben kapott orvosi oklevelet. 1814-től Lenhossék József tanársegéde a pesti egyetemen, 1816-ban Pest-Pilis-Solt vármegye főorvosa. Az 1820-as évek elejétől S. Hahnemann homeopata gyógymódjának egyik első magyarországi követője. Szoros barátság fűzte Kisfaludy Károlyhoz.

Nász Imréné Gyürky Zsuzsanna (1934-2014)

Nász Imréné Gyürky Zsuzsanna 1934. július 18-án született Szegeden. Az Állami Tanítóképző Intézet és a szegedi Tanítóképző Főiskola elvégzése után 1954-től matematika-fizika szakos tanárként működött. Tanított a kenderesi és a tószeg általános iskolában, majd Újszászon helyezkedett el.
Számos kitüntetéssel ismerték el pedagógusi munkáját.
2014-ben hunyt el.

Forrás:
Bognárné Simon Klára: Búcsú Nász Imréné Zsuzsika nénitől

Római katolikus templom (Tószeg)

A Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt templom 1755-ben épült, tornya 1806-ban készült el. Búcsúnapja Szent Mihály, a védőszent napján szeptember 29.

Tószeg

Református templom (Tószeg)

Helyi lakosok reformációhoz való csatlakozása a 16. század utolsó évtizedeire tehető. Első protestáns vonatkozású egyházi források azonban majd csak 1629-ben és az 1630-as évek elején tűnnek fel. Tószeg prédikátora Szelei János volt ekkor. A falu reformátusainak 1637-ben Mészáros Benedek egy kelyhet adományozott.

A váronyi péli Nagy családnak köszönhetően az alvégi falurészben élő reformátusok felépíthették kőtemplomukat 1777-ben. A torony pedig 1845-ben készült el.

Kőkereszt (Tószeg)

Az Attila úttal párhuzamosan, a Gerje-Perje főcsatorna mellett futó gátoldalon álló szakrális emlékmű. A kőkereszten fém korpusz található. A talapzaton évszám nélküli felirat olvasható: "Béke/ fejedelme/ adj békét/ a világnak!"

Vasúttörténeti emléktábla (Tószeg)

A Szolnok-Kiskunfélegyháza vasútvonalat 1897. december 9-én adták át. A Környei Izidor tervezőmérnök által megálmodott vasútvonal 100. jubileuma alkalmából avattak emléktáblát a tószegi vasútállomás épületének homlokzatán, a forgalmi iroda bejárata mellett 1997. december 9-én.

Tartalomátvétel