Tószeg

Nacsa Lajos (1890-1968)

1890-ben született. A Bácskából származó fiatal teológiai hallgatót 1914-ben szentelték pappá. A váci egyházmegye kötelékébe lépett 1937-ben.
Előbb Kistemplom tanyán lelkészkedett és onnét került Rákoshegyre, majd közel 20 éves munkássága után Soroksáron lett esperes-plébános. Pályáját Tószegen fejezte be. 
1968. január 16-án helyezték örök nyugalomra a tószegi temetőben.
 
Forrás:
Dr. Nacsa Lajos = Katolikus szó (1968.11.25.): 5.

Berkó Imréné (1937-2017)

1937. február 7-én született Szolnokon. Általános iskolai tanulmányait Tószegen végezte, majd a Zirzen Janka Állami Általános Tanítóképzőben érettségizett 1956-ban.

Gál Ladislaus Gedeon

1918. január 9-én született Tószegen. Gyöngyösön tanult teológiát a ferenceseknél, majd Rómában folytatta tanulmányait. Ferences szerzetesként Firenzében kapott hivatalt 1945-től. Az Egyesült Államokban a Ferences Intézetben is dolgozott.

Szlovák Ferencné Hegedűs Mária

Hegedűs Mária 1935-ben született. 1967-ben kezdett dolgozni a tószegi ÁMK könyvtárában. 1988-ban Miniszteri Dicséretben részesült.

Gyuricza Sándor (1943-2015)

Gyuricza Miklós 1943. november 22-én született Endrődön. A szarvasi gimnázium után Szegeden tanult tovább. 1968-ban szerzett diplomát. 1968-ban pályakezdő orvosként telepedett le feleségével, dr. Urbán Máriával Tószegen. Több mint négy évtizeden át gyakorolta hivatását a településen. 2011-ben Tószeg községért díjjal tüntették ki. 2015. április 3-án hunyt el.

Forrás:

Tartalomátvétel