Tószeg

Kucorgó-halom (Tószeg)

A tószegi Lapos-halom teste a Tisza felőli oldala már erősen roncsolt. Éles peremmel szakad le a hullámtérre. A parti fecskék a halom kultúrrétegébe mélyítették fészküket és a halmot borító növényzet gyökérzete is mélyen behatolt a halom oldalába. A halom régészeti feltárása 1876-ban indult meg. A Tisaz árhulláma mosta ki a Lapos-halom oldalából a leleteket. Márton Ferenc elküldte a Nemzeti Múzeumnak. Kelet-Európa legelső megvizsgált bronzkori lelőhelyét tárták így fel, amelynek egyes leletei a British Múzeumba is elkerültek.

1956-os emléktábla (Tószeg)

2006-ban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából avatták fel a Rákóczi úton álló Idősek Napközi Otthona utca felőli homlokzatán.

Tószeg

1956-os kopjafák (Tószeg)

A tószegi temetőben két kopjafacsoport is áll. Az egyiket egy magánszemély állíttatta 1956-os forradalom alatt mártír halált halt barátai emlékére 1992-ben.

Kossuth-szobor (Tószeg)

Tószegen az első Kossuth-szobrot 1896-ban avatták fel. A Kossuth-szobor állítási mozgalom történetében ez volt a negyedik köztéren felállított szobor. 2006 márciusában a kőszobor helyére egy bronzból készült másolatot állítottak, és az eredetit védett helyen, a múzeum emeleti termében helyezték el.

1848-as síremlék (Tószeg)

A díszesen faragott obeliszket 1912. október 13-án állította fel a Honvéd Síremlék Bizottság. Két évvel korábban bukkantak rá a helybeliek három 1848-as honvéd sírjára. Az exhumálás után új, közös koporsót csináltattak és így helyezték őket nyughelyükre a római katolikus temetőben.

Tószeg

Tartalomátvétel