Tószeg

Piros József

kosárfonó m. * 1901. Tószeg. A jónevű Strasser cégnél tanult, 1930 óta önálló. - Felesége: Kovács Anna, leányai: Erzsébet és Rozália.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Váczy Károly

nemesócsai, ny. el. isk. igazgató-tanító * 1853. Nagykőrös. Oklevelét 1874-ben Nagykőrösön szerezte, tanított Tószegen és Vezsenyben, 1911-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Orczy Borbála, fia: Károly (okl. tanító).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács Imre

közs. pénztáros * 1886. Tószeg. 1906 óta gazdálkodik önállóan 7 hold földjén. - A 6. vártüz. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton. - 1928 óta a község pénztárosa, az áll. el. isk. gondnokság alelnöke, az Olvasókör, a Dalegylet, a PLE pénztárosa, a Gazdasági iskola gondnoka, a Járási mezőgazdasági bizottság tagja, a NEP helyi titkára. - Felesége: Székely Eszter, gyermekei: Julianna, Karolina és Imre.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Oláh István (1874-?)

malomtulajdonos * 1874. Tószeg. Gépészipart, gőz- és villanygépek kezelését tanulta, 1910-ben Kőtelken, 1918-ban Mezőtúron saját malma volt, 1920-ban Jobbágyiban modern malmot építtetett, azt 1922-ben eladta és megvette cibakházai malmát. Az Uri kaszinó választmányi, a közs. képv. testület virilis tagja. - Felesége: Márkus Margit, leányai: Erzsébet (Papp Gáborné), Mária-Olga.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Radványi Emil

malomvezető * 1883. Szolnok. Közig. tanfolyamot végzett Bpesten. Jegyző volt Tószegen, Abonyban, Tápiógyörgyön, Jászkarajenőn, h. főjegyző Rákóczifalván. 1924-ben végkielégíttette magát, 1933 óta a Gizella Hengermalom (l. o.) vezetője. - Az orosz fronton harcolt, megsebesült s mint tart. fhdgy szerelt le. SL, seb. érem, K. cs. k. tulajd. Felesége: Kovács Mária, gyermekei: Emil és Sári.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel