Tószeg

Vesenyi

(martonosi)
Vármegyénk régi kihalt családja, 1384. évben László főasztalnok, 1460. évben egy másik László marsall Mátyás király udvarában. 1472. évben szerepelnek néhai Demeter fiai János és Péter, továbbá néhai László leányai Hedvig, Júlia és Fruzsina s tiltakoznak a váczi káptalan előtt abonyi, paladicsi, tószegi, vezsenyi, bekenyei, sasi, kürti, kerekegyházi stb. javaiknak Soldos András és Kinizsi Pál által való elfoglalása miatt.
(O. L. N. r. a. 481. : 9. DL. 17360.)
Midőn a család utolsó férfitagjai, András és János, a XVI. század közepén elhaltak, Hegyesbor, Szurdokpüspöki stb.

Piros József

kosárfonó m. * 1901. Tószeg. A jónevű Strasser cégnél tanult, 1930 óta önálló. - Felesége: Kovács Anna, leányai: Erzsébet és Rozália.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Váczy Károly

nemesócsai, ny. el. isk. igazgató-tanító * 1853. Nagykőrös. Oklevelét 1874-ben Nagykőrösön szerezte, tanított Tószegen és Vezsenyben, 1911-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Orczy Borbála, fia: Károly (okl. tanító).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kovács Imre

közs. pénztáros * 1886. Tószeg. 1906 óta gazdálkodik önállóan 7 hold földjén. - A 6. vártüz. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton. - 1928 óta a község pénztárosa, az áll. el. isk. gondnokság alelnöke, az Olvasókör, a Dalegylet, a PLE pénztárosa, a Gazdasági iskola gondnoka, a Járási mezőgazdasági bizottság tagja, a NEP helyi titkára. - Felesége: Székely Eszter, gyermekei: Julianna, Karolina és Imre.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Oláh István (1874-?)

malomtulajdonos * 1874. Tószeg. Gépészipart, gőz- és villanygépek kezelését tanulta, 1910-ben Kőtelken, 1918-ban Mezőtúron saját malma volt, 1920-ban Jobbágyiban modern malmot építtetett, azt 1922-ben eladta és megvette cibakházai malmát. Az Uri kaszinó választmányi, a közs. képv. testület virilis tagja. - Felesége: Márkus Margit, leányai: Erzsébet (Papp Gáborné), Mária-Olga.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel