Túrkeve

Kopjafa (Túrkeve)(2016)

Túrkevén a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár kezdeményezésére az önkormányzat kopjafa felállításáról döntött 2016. február 25-i ülésén. 2016. március 15-én avatták fel ünnepélyes keretek között az emlékművet a Városháza előtti Petőfi téren.
 
A kopjafát a Kondoroson élő túrkevéről elszármazott Balogh Zsigmond fafaragó, Népi Iparművész késztette. A  opjafánk középkorú, 30 év körüli, hadbavonult férfit jelenít meg.

Harsányi István (1872-1910)

Harsányi istván 1872-ben született Túrkevén. Sárospatakon református teológiát hallgatott, majd Heidelbergben folytatta tanulmányait. Az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Az Amerikai Magyar Reformátusok Lapjának szerkesztője volt. Az Örömhír vasárnapim iskolai vezérkönyvek kiadója vol. 1903-1904 között Dayton és Toledo városban tevékenykedett, makd 1904 és 1910 között Bridgeport lelkésze volt.

1910. február 11-én hunyt el.

Pécsi Dániel (1856-1927)

Pécsi Dániel 1856-ban született Túrkevén.1918-ban kapott orvosi diplomát Budapesten.

Szülővárosában lett körorvos. Itt alapította meg az első magyar himlőintézetet, amelyet később a fővárosba helyeztek. A Francia Akadémia tagja volt. Az 1885-ös párizsi világkiállításon és az 1896-os millenniumi kiállításon aranyéremmel tünttték ki.

Jelentős szakirodalmi tevékenységet fejtett ki a tüdővész és a rákbetegség kutatásának területén.

Kálvin János-emléktábla (Túrkeve)

Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát a Kálvin utcában Túrklevén. A Túrkevei Református Egyházköszég által készített emléktáblát 2009. szeptember 6-án leplezték le.

Forrás:

Emléktáblát avatnak a Kálvin-év alkalmából = Új Néplap (2009.08.28.): 5.

Hajdu Sándor (1848-1894)

Kemecsei Hajdu Sándor 1848. július 13-án született Túrkevén. Édesapja Hajdu Miklós (1825-1850?) hites ügyvéd, kerületi számvevő, édesanyja Kenéz Konstancia (1830-?). Az apa egykori veronai állomáshelyén kezdte meg tanulmányait, majd Piacenza, Bécs és Pozsony iskoláiban folytatta tanulmányait. A jogot Pozsonyban és Kassán hallgatta.

Tartalomátvétel