Túrkeve

Pápai József (1933-2017)

1933. február 13-án Túrkevén született Pápai József. Általános- és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1955-ben szerzett gyógyszerész diplomát a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

Makra Sándor (1915-1992)

Makra Sándor 1915-ben született Túrkevén. Tanulmányait a szegedi polgári iskolai tanárképzőn és a budapesti Református Teológiai Akadémián végezte. 1965-ben doktorált a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen. Népmesekutatással és babonák vizsgálatával foglalkozott.

1992 decemberében hunyt el. Budapesten temették el.

Forrás:

In memoriam = Jászkunság (1993. április): 47.

Szovjet katonai sír (Túrkeve)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Győrffy Lajos (1897-1986)

1897. július 15-én született Túrkevén. Gimnáziumi tanulmányait Túrkevén, Mezőtúron, Iglón és Pápán végezte. 1986-ban hunyt el. Debrecenben jogot hallgatott. Az első világháború miatt csak később Pesten szerzett diplomát. A Keleti Akadémiát is elvégezte, ahol a török és arab nyelvet is elsajátította. Történelem. földrajz szakos diplomát is szerzett a budapesti tudományegyetemen.

Kupa Árpád (1859-1916)

Kupa Árpád 1859. január 11-én született Túrkevén. Szülei Kupa Lajos '48-as huszártiszt és Nemes Sára. Négy osztály elvégzése után asztalos inas lett 1870-ben Debrecenben. 1874. március 20-án szabadult fel. Segédként az ország faipari központjait kereste fel vándoréveiben. Pesten Szabóky Adolf kegyesrendi tanárral tanítatta magát, hogy műveltségbeli hiányosságait pótolja. Újabb vándorlás után visszatért a fővárosba és verseket, cikkeket irogatott a munkáslapokba. A Népszava munkatársa volt.

Hortobágy-Berettyó híd (Túrkeve)

1929-től 1944-ig egy háromnyílású híd állt a Hortobágy-Berettyó felett. Karcsú pillérei elpusztultak. Így 1947-ben egy könnyű, kézzel szerelhető egynyílású Herbert-hidat emeltek. Az ideiglenesnek szánt "hadihíd" közel 50 évig szolgálta az átmenő forgalmat.

1996-ban egy REM jelzésű hadihíd-felszerkezettel újjáépítették a hidat.

Forrás:

Imre Lajos (1930-1970)

1930. január 31-én született Jászdózsán. Szülei Imre Lajos (1897–1967) és Bollók Mária Piroska. A negyedik elemi osztályt Jászdózsán végezte, majd édesapja kívánságra a kőszegi katonai középiskola tanulója lett. A gimnázium ötödik osztályát már Jászapátiban végezte el 1948-ban.

Szurcsik István (1930-2016)

Szurcsik István életének negyedszázadát Túrkevén töltötte. Varsóban 1953-ban szerzett agrármérnöki diplomát. Fiatal szakemberként a túrkevei szövetkezetben kezdett el dolgozni. Vezetői képessége hamarosan kitűnt munkatársai közül, szakmai tudását egyre magasabb beosztásban fejthette ki. Egészen fiatalon már a helyi Vörös Csillag Termelőszövetkezet elnökeként végezhette munkáját.

Benczéné Budai Judit

Budai Judit 1949-ben született Fegyverneken. 1974-ben kezdett dolgozni a Városi Könyvtárban Túrkevén az olvasószolgálatban. 1990 és 1993 között a könyvtár igazgatója volt. 1983-ban Miniszteri Dicséretben részesült.

Kovács Imréné Debreczeni Róza

Debreczeni Róza 1933-ban Kisújszálláson született. 1953-ban kezdett dolgozni a túrkevei Városi Könyvtárban, amelynek 1960-tól 1989-ig igazgatója volt. 1982-ben Szocialista Kultúráért kitüntetésben részesült.

Tartalomátvétel