Túrkeve

Sinka István-dombormű (Túrkeve)

1997 márciusában Sinka István születésének 100. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát a költőről elnevezett téren. A bronz dombormű Talamasz Lajos alkotása.

Forrás:

Felavatták Sinka István domborművét. Jászkun Krónika (1997.03.10.): 3.

Vincze Pál (1777-?)

Vincze Pál 1777-ben született Túrkevén. A polgári életből, hol vármegyei írnok volt, vétetett fel a testőrséghez 1797 július 10-én a Jászkún kerület ajánlására. A gárdától 1802 július 9-én 150 forint végkielégítéssel távozott és a polgári pályán helyezkedett el. Szolgálata alatt 1802-ben beosztva a pozsonyi országgyűlésre kirendelt testőrkülönítménybe. 

Forrás:

Kopjafa (Túrkeve)(2016)

Túrkevén a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár kezdeményezésére az önkormányzat kopjafa felállításáról döntött 2016. február 25-i ülésén. 2016. március 15-én avatták fel ünnepélyes keretek között az emlékművet a Városháza előtti Petőfi téren.
 
A kopjafát a Kondoroson élő túrkevéről elszármazott Balogh Zsigmond fafaragó, Népi Iparművész késztette. A  opjafánk középkorú, 30 év körüli, hadbavonult férfit jelenít meg.

Harsányi István (1872-1910)

Harsányi istván 1872-ben született Túrkevén. Sárospatakon református teológiát hallgatott, majd Heidelbergben folytatta tanulmányait. Az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Az Amerikai Magyar Reformátusok Lapjának szerkesztője volt. Az Örömhír vasárnapim iskolai vezérkönyvek kiadója vol. 1903-1904 között Dayton és Toledo városban tevékenykedett, makd 1904 és 1910 között Bridgeport lelkésze volt.

1910. február 11-én hunyt el.

Pécsi Dániel (1856-1927)

Pécsi Dániel 1856-ban született Túrkevén.1918-ban kapott orvosi diplomát Budapesten.

Szülővárosában lett körorvos. Itt alapította meg az első magyar himlőintézetet, amelyet később a fővárosba helyeztek. A Francia Akadémia tagja volt. Az 1885-ös párizsi világkiállításon és az 1896-os millenniumi kiállításon aranyéremmel tünttték ki.

Jelentős szakirodalmi tevékenységet fejtett ki a tüdővész és a rákbetegség kutatásának területén.

Tartalomátvétel