Túrkeve

Pápai József (1933-2017)

1933. február 13-án Túrkevén született Pápai József. Általános- és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1955-ben szerzett gyógyszerész diplomát a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

Makra Sándor (1915-1992)

Makra Sándor 1915-ben született Túrkevén. Tanulmányait a szegedi polgári iskolai tanárképzőn és a budapesti Református Teológiai Akadémián végezte. 1965-ben doktorált a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen. Népmesekutatással és babonák vizsgálatával foglalkozott.

1992 decemberében hunyt el. Budapesten temették el.

Forrás:

In memoriam = Jászkunság (1993. április): 47.

Szovjet katonai sír (Túrkeve)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Győrffy Lajos (1897-1986)

1897. július 15-én született Túrkevén. Gimnáziumi tanulmányait Túrkevén, Mezőtúron, Iglón és Pápán végezte. 1986-ban hunyt el. Debrecenben jogot hallgatott. Az első világháború miatt csak később Pesten szerzett diplomát. A Keleti Akadémiát is elvégezte, ahol a török és arab nyelvet is elsajátította. Történelem. földrajz szakos diplomát is szerzett a budapesti tudományegyetemen.

Kupa Árpád (1859-1916)

Kupa Árpád 1859. január 11-én született Túrkevén. Szülei Kupa Lajos '48-as huszártiszt és Nemes Sára. Négy osztály elvégzése után asztalos inas lett 1870-ben Debrecenben. 1874. március 20-án szabadult fel. Segédként az ország faipari központjait kereste fel vándoréveiben. Pesten Szabóky Adolf kegyesrendi tanárral tanítatta magát, hogy műveltségbeli hiányosságait pótolja. Újabb vándorlás után visszatért a fővárosba és verseket, cikkeket irogatott a munkáslapokba. A Népszava munkatársa volt.

Tartalomátvétel