Újszász

Thassy Géza (1836-1898)

Gazdag birtokos család sarja Pusztamonostoron. Tanulmányainak végeztével gazdálkodott. Jász-Nagykun-Szolnok megye három, és Pest megye egy községében voltak birtokai.

Márkus József (1848-192?)

Márkus József (Jászárokszállás 1848–1920-as évek) édesapja Márkus József (1827–1901) az 1880-as években főbíró volt Árokszálláson. Gimnáziumi tanulmányait és a jogi tanfolyamot is Egerben végezte. 1873-ban letette az ügyvédi vizsgát, és a jászberényi királyi törvényszék írnoka lett. Ugyanekkor szülővárosában ügyvédi irodát is nyitott. 1874-től Jászárokszállás város tiszti ügyészévé és a közbirtokosság jogtanácsosává választották.

Nagy János (1931-2016)

Nagy János 1931-ben született Újszászon. Műszaki érdekeltsége vezérelte a villanyszerelő pályára. Szolnokon helyezkedett el. 1954-ben, miután letöltötte sorkatonai szolgálatát, az újszászi sportegyesület sakkosztályába jelentkezett. 1962 és 1988 között, 36 éven át játszott a Szolnok megyei I. és a megyei II. osztályban, az OB II-ben és au OB I/B-ben. Szakosztályvezetőként 1992-ben felkérték a Sakk Szabadföld Kupa országos döntőjének megrendezésére. 1992-2002 között a labdarúgó szakosztály munkájában is tevékenyen részt vállalt.

Szovjet katonai sírok (Újszász)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Balogh Regina (1937-2016)

Balogh Regina 1937. február 6-án született Újszászon. Közgazdasági technikumot végzett, mjad az országos Széchényi Könyvtár könyvtártudományi központjában és a nyíregyházi Tanárképző Főiskolán is képezte magát.

1956-ban kezdett könyvtárosként dolgozni. 1964-től vezette lelkiismeretesen, szakmai elhivatottsággal a település könyvtárát. 1991. december 28-tól vonult nyugdíjba.

Varga Sándor (1962-2016)

Varga Sándor 1962. április 28-án született Újszászon. Az egri főiskola rajz-földrajz és kommunikáció szakán végzett. A Honvédelmi Minisztérium népművelői kurzusán is tanult.,

Barta Joachim (1914-1997)

Barta Joachim 1914. május 25-én született tősgyökeres újszászi családban. Elemi iskoláit Újszászon végezte. Asztalosnak tanult. 1936-ban vette feleségül Kaló Esztert. Egy gyermekük született, Magdolna (1937-1998).

Vasvári Andrásné

Vásár Andrásné fizikai dolgozóként kezdte pályafutását az újszászi téglagyárban, majd az áfészhez került. Közel négy évtizeden át a Fecske Vendéglő, majd a Szász vendégház munkatársa volt. Konyhalányként kezdte, majd konyhafőnök lett.
Munkája elismeréseként 2014-ben "Újszász Város Szakmai díjban" részesült.
2015. július 8-án, 74 évesen hunyt el. Újszászon helyezték örök nyugalomra.

Forrás:
Búcsú Vásár Andrásné Marika nénitől = Újszászi Híradó (2015.augusztus): 9.

Szabó Jolán Ildikó (1914-2015)

Szabó Jolán Ildikó 1914. május 4-én született Újszászon Szabó Antal és Szilvási Margit negyedik gyermekeként. Itt járt elemi iskolába, majd Szolnokon végzett polgári iskolát. 23 éves koráig Újszászon élt és dolgozott, majd a Szociális Testvérek Társaságába jelentkezett 1939-ben. 1942-ben Szegváron tette le első fogadalmát.
A 2. világháborúban a front elől menekülve védte a rábízott feladatokat, majd a háború után a remetekertvárosi noviciátusban tevékenykedett. A szerzetes- és apácarendek feloszlatása után több állomáshelye és többféle szolgálata volt.

Szabó Sándorné Kővári Erzsébet (1923-2015)

Szabó Sándorné Kővári Erzsébet 1923. december 15-én született. Az újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona főnővéreként dolgozott évtizedekig.
2015-ben hunyt el.

Búcsú = Újszászi Híradó (2015. május): 11.

Tartalomátvétel