Újszász

Molnár Dezsőné

Molnár Dezsõné a Szegedi Állami Védőnőképző elvégzése után 1964-ben Újszászra került.  1981-ben az Egészségügyi Fõiskolán gyarapította tudását. Szakmai tevéknységéért 2007-ben Újszász Város Önkormányzata szakmai díjat adomá nyozott részére, majd a megyei Egészségügyi Díjra is felterjesztette 2010-ben.
 
1998 és 2002, majd 2006 és 2010 között a város képviselőtestületének tagja volt.

Nagy István (1957-2020)

Nagy István nyomdász és könyvkötő az Újszászi Híradó alapító tagja volt. 2020 elején hunyt el 63 éves korában.
 
Forrás:
Fehér János: Búcsú Nagy Istvántól. Újszászi Híradó (2020.01.): 15.

Cseh Gábor

Cseh Gábor Zagyvarékason született. Diplomás állatorvosként 1962-ben Újszászra került a Körzeti és a Szabadság Termelőszövetkezetbe.

1963-tól már tanácstag, majd a végrehajtó-bizottság munkájában is részt vett. 1963 és 1990 között az ÁFÉSZ igazgatóságának tagja volt. A Szabadság Vadásztársaságnak elnöki posztját is ellátta.

Számos kitüntetést kapott: Vadászatért Centenáriumi Nimród Emlékérem (1981), Hubertus aranykereszt (2002), Újszász Nagyközségért Díj, Pro Urbe Újszász (2006).

Lévay Mihály

Lévay Mihály címzetes püspök, a nemzetgyűlés választott képviselője 1862. szeptember 24-én született Vácott. Pappá szentelése után 1885 és 1897 között Újszász lelkésze volt. Ezalatt az idő alatt esperessé, majd apáttá nevezték ki.

Forrás:

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Bartók Béla-emléktábla (Újszász)

1918-ban Bartók Béla népzenei gyűjtőútján járt a településen. Munkájának eredménye 155 lejegyzett népdal lett. A centenáriumra emlékezve az Újszászi 4H Egyesület a 25. Dalostalálkozó alkalmával avattak emléktáblát az újszászi művelődési ház falán.

Forrás:

Pál Brigitta: Dalos találkozó = Újszászi Híradó (2018.10.): 27.

Tartalomátvétel