Vezseny

Trianoni emlékmű (Vezseny)

A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényt májusban fogadta el a Parlament. A trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából számos településen emlékművet emeltek a magyarság történetének e szomorú dátumára emlékezve. Vezsenyben 2010. június 4-én leplezték le Harangozó Márton fafaragó alkotását. A kompozíció központjában egy hármas halmon álló kopjafa áll kettős kereszttel a tetején.

Tamássy Zdenkó (1921-1987)

Ilosvay Rózsi (1901-1954) színművésznő és Tamássy Leitner Pál vezsenyi birtokos fia, Tamássy Zdenkó Vezsenyben született 1921. szeptember 6-án. 1940-46 között végezte el a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongoratanszakát. Majd a Magyar Rádiónál helyezkedett el. 1953-54-ben a Zenei Osztály vezetője volt. Utóbb lektora a Könnyű Zenei Osztálynak, elnöke a Sanzon és Táncdal Bizottságnak.

Tanítói emléktábla (Vezseny)

A több nemzedéket is oktató pedagógus, a vezsenyi születésű Czeczei Szüts Sándorné helytörténeti kutatóként könyvet is írt a településről. A hálás utókor az általános iskola falán helyezett el emléktáblát "Kató néni" tiszteletére.

1. világháborús emléktábla (Vezseny)

A Nagy Háborúban elesett vezsenyi katonák emléke előtt tisztelegve állítottak bronztáblát a helyi általános iskola épületének homlokzatán.

Vezseny

720. jubileumi emlékmű (Vezseny)

A település a középkorban a Vezsenyi család birtoka volt. 1284-ben keletkezett oklevél fontos teleüléstörténeti eseményt rögzít. Vezseny ettől az évszámtól datálja fennálásának kezdetét. 2004-ben állította a település önkormányzata a jubileumi emlékművet, amely két egymásra állított nyitott könyvet formáz.

Árvíz emléktábla (Vezseny)

A 2001-ben újonnan épített községháza előtt avatták fel a 2000. évi tiszai áradásra emlékeztető márványtáblát. A teljesen víz alá került település az árvízi védekezésben teljesített helytállásáért a Magyar Örökség díját is megkapta. A téglalap alakú emelvényre erősített emléktáblán Giordano Bruno (1548-1600) sorai olvashatók: "[...] az a fontos, hogy mindenki tegye meg, amit megtehet."

1956-os emlékmű (Vezseny)

2006-ban, a forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából állított emlékművet Vezseny lakosságaa Millenniumi Emlékparkban.

Vezeny

Kenyeres Lajos (1908-1957)

Kenyeres Lajos Rákóczifalván született 1908. január 3-án. 1930-ban szentelték pappá. Több településen szolgált, mint káplán és hitoktató. 1946 óta volt Tiszavárkony plébánosa. Prédikációit könyvalakban kiadták, írt katekizmust is.

Református templom (Vezseny)

Vezseny református temploma 1720 körül épült barokk stílusban. A műemlék templom egyhajós, két végén szegmensívekkel zárt kórussal, amelyet fenyőoszlopokon álló mellvédes galéria kapcsol egybe.

Vezseny

Kossuth-emléktábla (Vezseny)

A Kossuth-emlékév alkalmából emelte a község 2001 őszén Kossuth Lajos, az államférfi tiszteletére, valamint  az 1848. áprilisi törvényekre emlékezve. A tized és az úrbéri terhek eltörlése, valamint a közteherviselés törvénybe iktatása a helyi parasztok életét jelentősen megváltoztatta.

Tartalomátvétel