Vezseny

Vesenyi

(martonosi)
Vármegyénk régi kihalt családja, 1384. évben László főasztalnok, 1460. évben egy másik László marsall Mátyás király udvarában. 1472. évben szerepelnek néhai Demeter fiai János és Péter, továbbá néhai László leányai Hedvig, Júlia és Fruzsina s tiltakoznak a váczi káptalan előtt abonyi, paladicsi, tószegi, vezsenyi, bekenyei, sasi, kürti, kerekegyházi stb. javaiknak Soldos András és Kinizsi Pál által való elfoglalása miatt.
(O. L. N. r. a. 481. : 9. DL. 17360.)
Midőn a család utolsó férfitagjai, András és János, a XVI. század közepén elhaltak, Hegyesbor, Szurdokpüspöki stb.

Szalay (1702)

Pestmegye hirdette ki először a család ama nemeslevelét, melyet I. Lipóttól 1702. évi febr. 21-én Sz. János és György s János gyermekei Gergely, István, Katalin és Zsuzsanna nyertek.
Az emlitett Istvánnak fiai József, Pál, Gergely, István, Sámuel és János voltak.
A három első Vezsenyre tette át lakását s 1763. évben hirdettette ki nemességét.
(1763. év 211. sz. 131. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Csontos (1625)

Szintén komárommegyei származású család, ott lett hirdetve azon czímerlevél, melyet II. Ferdinand 1625. évi nov. 20-án adott Cs. Márton, Imre és István részére. Ide a XVIII. század végén származott át a hontmegyei Kis-Sallóból. Mihály fiai Mihály, Péter szentesi, István, János, Sámuel vezsenyi, Ádám fiai Ádám és József tiszavárkonyi lakosok 1802., majd 1817. évben igazolják nemességüket (1793. év 721. sz. 1801. év 615. jkl. 1802. év 327. sz. 1817. év 847. 1300. sz. 812. 1396. jkl.); Ádám fia Imre és József fia István 1818. évben nemességi bizonyítványt nyernek.
(1818. év 15. sz. 42.

Bús

1815. évben Vezsenyen élt ilynevü család. Állitólag Beregből származott. Kihirdetve nem lett. (1815. év 1107. sz.)
Nem tudjuk, ezen családot érdekli-e azon 1668. évi czímerlevél, melyet az egri káptalan levéltárában találunk.
(R. R. jk. 175. lap 383. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Gombos Imre (1891-?)

dr. fogorvos * 1891. Sátoraljaújhely. Oklevelét 1914-ben Bpesten, szakorvosi képesítését 1928-ban Bécsben szerezte. Bpesten a Szt Rókus kórházban és az Irgalmasok kórházában volt alorvos; Bpesten, Pestszentlőrincen gyakorló orvos, Vezsenyben körorvos, Rákóczifalván közs. orvos volt. 1923-tól Szolnokon gyakorló orvos, 1919 óta fogszakorvos. Rendelője Röntgenlaboratóriummal van felszerelve. - Több ezred kötelékében mint orvos szolgált az orosz és olasz fronton, II. o. ez. vit. érem, koronás arany érdemk. és K. cs. k. tulajd. - Felesége: Ehrlich Margit, 2 fia van.

Forrás:

Dr.

Tartalomátvétel