Vezseny

Tálas István (?-1916)

közs. főjegyző özvegye Eckert Frida. Férje * Tiszainoka. Működött Tiszasason, Tiszakürtön, Vezsenyben, Mesterszálláson és mint főjegyző Tiszasülyön. 1916-ban Tiszasülyön vadászfegyverrel orvul lelőtték. Az özvegy saját termelésű borait árusítja kicsinyben és nagyban. - Gyermekei: Katalin és Frida.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bognár Sándor

ny. cs. alőrm. * 1888. Tiszainoka. 1912-ben lépett a csendőrség kötelékébe Vésztőn, 1921-ben, Vezsenyből vonult nyugalomba. 1933-ban kocsmát nyitott Tiszakürtön. - Felesége: Mike Zsuzsanna, fia: Mihály.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Váczy Károly

nemesócsai, ny. el. isk. igazgató-tanító * 1853. Nagykőrös. Oklevelét 1874-ben Nagykőrösön szerezte, tanított Tószegen és Vezsenyben, 1911-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Orczy Borbála, fia: Károly (okl. tanító).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Fekete István

vendéglős és rév tulajdonos * 1902. Nagyszalonta. Atyja mellett segédkezett, annak halála után 1929-ben vette át a vendéglőlét s a révjogot. Az Ipartestület, a Vezsenyi polgári és ifjúsági kör tagja. - Felesége: Nagy Julianna, gyermekei: Rozália, István és Mariska.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szászy Györgyné Ilosvay Rózsi (1901-1954)

színművésznő * 1901. Bpest. Ugy apai, mint anyai ágon szolnokmegyei származású. Csodagyerekként tűnt föl. Rákosi Szidi színiiskolájában tanult, onnan szerződött 1916-ban a Modern Színpad Kabaréhoz. 1917-től az Andrássy-úti színház tagja volt. Jeles, előadó-művésznő, színművekben (Május) is számottevő sikert aratott. 1922-ben a Renaissance Színházban, 1926-ban a Vígszínházban, majd az Új Színházban játszott. A nagy m. sanzonénekesnők elődjének tekinthető. A naiva szerepkörben, különösen a pesti csibészszerepkörben voltak sikerei. F.Sz.

Tartalomátvétel