Vezseny

Szászy Györgyné Ilosvay Rózsi (1901-1954)

színművésznő * 1901. Bpest. Ugy apai, mint anyai ágon szolnokmegyei származású. Csodagyerekként tűnt föl. Rákosi Szidi színiiskolájában tanult, onnan szerződött 1916-ban a Modern Színpad Kabaréhoz. 1917-től az Andrássy-úti színház tagja volt. Jeles, előadó-művésznő, színművekben (Május) is számottevő sikert aratott. 1922-ben a Renaissance Színházban, 1926-ban a Vígszínházban, majd az Új Színházban játszott. A nagy m. sanzonénekesnők elődjének tekinthető. A naiva szerepkörben, különösen a pesti csibészszerepkörben voltak sikerei. F.Sz.

Erődi-Harrach Tihamér (1885-1947)

'''ruttkai''', dr. ügyvéd, országgyűlési képviselő, m. kir. kormányfőtanácsos * 1885. Fiume. Egyet. tanulmányait Bpesten, Heidelbergben és Berlinben végezte. 1915-ig bírósági szolgálatot teljesített, azóta Bpesten ügyvéd. A tiszaföldvári kerületet harmadízben képviseli, kétszer egyhangú választás alapján. A világháborúban Vöröskereszt kórházat létesített és vezetett, ezért kitüntetésben is részesült. Beutazta - részben kormánymegbízásból - majdnem egész Európát, főleg börtönügyi tanulmányokat folytatott. Mint a Kossuth-család tagja, résztvett az amerikai Kossuth-zarándoklatban.

Major József

közs. főjegyző * 1886. Jászapáti. A közig. tanfolyamot 1910-ben Bpesten végezte. Segédjegyző volt Versenyen és Fegyverneken, majd u. itt s. ü. jző és h. vez. jegyző, 1919 óta főjegyző. A román megszállás alatt gabonabeszállítás megtagadása miatt a románok éjjel elhurcolták. A NMV s a leventeügy körüli érdemeiért a Belügymin., ill. az OTT dícsérő oklevélben részesítette. Az I. ker. polg. olv. kör megalapítója, 12 egy., - közte az Uri kaszinó - elnöke. - Felesége: Rebmann Lenke, gyermekei: Etelka és Magdolna.

Forrás:

Dr.

Végh Pál

el. isk. tanító * 1900 Pápa. Oklevelet 1920-ban Pápán szerzett. Működését 1920-ban Pázmándfalun kezdte, majd Ádásztevelére került, 1927 óta a helyi ref. iskolánál tanít. Levente főoktató, cserkészparancsnok, népműv. biz. ü. v., a PLE vezetője.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tóth János (1885-?)

vendéglős és hentes * 1885. Vezseny. 1911 óta űzi önállóan iparát. 1915-ben bevonult a 68. gy. e.-hez, az orosz fronton foglyul esett s 1918-ban került haza. K. cs. k. tulajd. A közs. képv. test. virilis tagja, a Hangya szöv. ü. v. igazgatója. - Felesége: Kacsontos Erzsébet, gyermekei: Éva és János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel