Vezseny

Perey Sándor

építő vállalkozó * 1877. Mezőtúr. Építő ip. okl. 1913-ban Szegeden szerezte, 14 évig volt segéd, 1910 óta önálló. - 1914-ben bevonult a 19. h. gy. e.-hez, harcolt a szerb és orosz fronton. - Felesége: Kovács Rozália, gyermekei: Rozália és Gyula.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Naneth Zsigmondné, Szabó Rozália

özv., gazdálkodó * Ókécske. 200 hold földön gazdálkodik, a malma bérbe van adva. - Gyermekei: Linus, Zsigmond és Rozália (Kovács Gergelyné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Jóba József

ref. lelkész * 1887. Böhönye. Lelkészi oklevelét 1914-ben Bpesten szerezte. H. lelkész volt Cecén, s. lelkész Vezsenyben és Adonyban, 1928 óta r. lelkész Vezsenyben. Egyh. m. tanügyi előadó, vm. thb. tag, a Hitelszöv. ig. tagja, a Levente egy. és cserkészcsoport elnöke. - Felesége: Gálik Éva, gyermekei: Tibor és József István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Janka Ferenc

közs. főjegyző * 1888. Mikháza. A közig. tanfolyamot 1911-ben Marosvásárhelyen végezte. Gyak. volt Mikházán és Nyárádmagyaroson, 1913-tól s jző, 1915-től vez. jző Marosszentannán, 1921 óta főjző Vezsenyben. 70 hold földön gazdálkodik. Vm. thb. tag, a Rk. egyh. vil. elnöke, Hangya szöv. ig., a Hitelszöv. felügy. biz. tagja. - Felesége: Vass Ilonka, gyermekei: Magda (okl. tanító), Gizella és Ferenc.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Gulyás Jánosné, Fernyák Helma

ny. főmozdony vez. özvegye * 1895. Dombóvár. Férje 12 évig gépész volt gr. Andrássy Gyula uradalmában; mint máv mozdonyv. szolgált Királyhágón, Kamera-Moravicán, Fiuméban; Szolnokon mint főmozd. vez. 1910-ben ment nyugdíjba, 1924-ben halt meg.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel