Zagyvarékas

1. világháborús emlékmű (Zagyvarékas)

1925-ben álltottak emlékművet a Nagy Háborúban elesett hősi halottak emlékére Zagyvarékason.

Zagyvarékas

Bodó István (1933-2002)

1933. március 31-én született Ószentiván községben. A négy elemi és négy polgári iskola elvégzése után a szegedi Tanítóképzőben érettségizett, majd a Pedagógiai Főiskolán szerzett történelem-földrajz szakos tanári oklevelet 1954-ben. Ekkor kötött házasságot Tóth Mária tanárnővel.

Szovjet katonai sír (Zagyvarékas)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Zalabai Jánosné Eke Ilona

Eke Ilona 1950-ben született Zagyvarékason. A Községi Könyvtár vezetőjeként 1978-ban Szocialista Kulturáért kitüntetésben részesült.

Dóra Józsefné Fodor Ilona

Fodor Ilona 1935-ben született Zagyvarékason, 1957-ben kezdett dolgozni. A Szolnok Városi Központi Könyvtár vezetője volt. 1968-ban Szocialista Kulturáért kitüntetést kapott. Kiváló Munkáért elismerésben két alkalommal is részesült 1980-ban és 1989-ben.

Rozsnyai Ferencné Menkó Magdolna (1941-2015)

A zagyvarékasi Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport, a Margaréta Egyesület tagja volt. Szolnokon helyezték örök nyugalomra.

Forrás:
Földes Imre: Rozsnyai Ferencné = Zagyvarékasi Hírmondó (2015. április) p. 20.

Csíkosi emlékhely (Jászboldogháza)

2014. október 4-én szentelték fel azt az emlékhelyet az egykori Csíkos tanyavilágban álló templom és iskola helyén Jászboldogháza határában. Menyhárt Károly, az Aranykalász Szövetkezet elnöke bocsátotta a kezdeményező BOLDOGBT Egyesület rendelkezésére azt a területet, ahol egy emlékművet és egy feszületet helyeztek el, amely Túróczi József zagyvarékasi kőfaragó és Darók Sándor munkája.

Solymos Arthur

Solymos Arthur igazgató-főmérnök 1890-ben született Mitrovicán (Szerém megye). Középiskoláit Zentán végezte. Mérnöki diplomát a m. kir. József Műegyetemen szerezte meg 1912-ben. A m. kir. Földművelési Minisztériumban helyezkedett el tanulmányai végeztével. A soroksári Duna ág rendezési munkálataival bízták meg. 1913-ban Temesvárra került. Szerepe volt a Bega hajózhatóvá tételében. 1920-ban került Szolnokra, mint menekült és a Folyam Mérnöki Hivatalnál kapott beosztást.

Pozsonyi Zoltán (1976-2008)

Pozsonyi Zoltán 1976. augusztus 16-án született Szolnokon. Középiskolai tanulmányait a Varga Katalin Gimnáziumban végezte el. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem szakos diplomát 2000-ben. 2008-ban írta meg doktori (PhD) értekezését. Pályakezdőként a Szolnoki Városi Kollégiumban helyezkedett el nevelőtanárként. 2003 és 2007 között a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár munkatársa volt, majd visszatért első munkahelyére. 2008 októberében hunyt el váratlanul.

Nagy Richárd (1977-2004)

Nagy Richárd (1977-2004) posztumusz hadnagy a Magyar honvédség szerződéses katonájaként Irakban teljesített szolgálatot. Az MH Szállítózászlóalj ivóvizet szállító konvoját támadás érte Al-Hillah közelében 2004. június 17-én. Nagy Richárd, akkori szakaszvezető, a robbanás következtében szétrepülő repesz sebezte halálra. A hősi halált halt katonát szülőfalujában helyezték örök nyugalomra. A szertartáson Szabó Tamás dandár-tábornok, katolikus püspök szentelte meg Nagy Richárd nyughelyét, majd a díszszázad sortüze mellett helyezték a sírba a koporsót.

Tartalomátvétel