Zagyvarékas

Agócs Gyuláné Vincze Zsuzsanna (1942-2017)

Agócs Gyuláné négy évtizeden át tanított a zagyvarékasi Damjanich Általános Iskolában.

Tagja volt a Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság Zagyvarékasi Tagozatának, valamint a Rékasi Kisdiákokért Alapítvány kuratórimának is egyik alapító tagjaként tevékenykedett. Szerkesztője volt az 1996-ban megjelent A hatszázötven éves Zagyvarékas község és népoktatásának kétszázhetvenkét éves története c. helytörténeti munkának.

 

2011-ben Zagyvarékasért Emlékéremmel tüntette ki a település.

Forrás:

Valkó Mihály (1930-2012)

Valkó Mihály 1930 született Zagyvarékason. Az elemi iskola elvégzése után Vácott kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Az Eötvös József Tudományegyetemen szerzett magyar-francia szakos oklevelet.

Nagy Gábor (1959-2018)

Nagy Gábor 1959. április 8-án született. Általános és középiskoláit Újszászon végezte. A tanulás, majd a munka mellett rendszeresen sportolt. A zagyvarékasi kézilabdacsaoat tagja volt.

1977-től a Béke Szövetkezetben szállításvezetőként dolgozott. 1993-ban vállalkozást indított. A Diákbusz Kft tulajdonosa és ügyvezetője volt, majd 2000-ben a zagyvarékasi polgármesteri hivatalban vállalt állást. Műhelyvezetőként segítette a hivatal működését.

1. világháborús emlékmű (Zagyvarékas)

Zagyvarékas község képviselőtestülete 1923-ban vetette fel először, hogy emléket állítsanak a Nagy Háborúban elesett hősi halottak tiszteletére. A tervek közül Lukácsy Lajos szobrászművész "Megtérés az Úrhoz" című alkotása tetszett az előjáróságoknak. 1925-ban szállították Budapestről a községre a szobrot, amelyet 1926. szeptember 12-én állítottak fel a templom előtti téren.

Bodó István (1933-2002)

1933. március 31-én született Ószentiván községben. A négy elemi és négy polgári iskola elvégzése után a szegedi Tanítóképzőben érettségizett, majd a Pedagógiai Főiskolán szerzett történelem-földrajz szakos tanári oklevelet 1954-ben. Ekkor kötött házasságot Tóth Mária tanárnővel.

Tartalomátvétel