Zagyvarékas

1. világháborús emlékmű (Zagyvarékas)

Zagyvarékas község képviselőtestülete 1923-ban vetette fel először, hogy emléket állítsanak a Nagy Háborúban elesett hősi halottak tiszteletére. A tervek közül Lukácsy Lajos szobrászművész "Megtérés az Úrhoz" című alkotása tetszett az előjáróságoknak. 1925-ban szállították Budapestről a községre a szobrot, amelyet 1926. szeptember 12-én állítottak fel a templom előtti téren.

Bodó István (1933-2002)

1933. március 31-én született Ószentiván községben. A négy elemi és négy polgári iskola elvégzése után a szegedi Tanítóképzőben érettségizett, majd a Pedagógiai Főiskolán szerzett történelem-földrajz szakos tanári oklevelet 1954-ben. Ekkor kötött házasságot Tóth Mária tanárnővel.

Szovjet katonai sír (Zagyvarékas)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Zalabai Jánosné Eke Ilona

Eke Ilona 1950-ben született Zagyvarékason. A Községi Könyvtár vezetőjeként 1978-ban Szocialista Kulturáért kitüntetésben részesült.

Dóra Józsefné Fodor Ilona

Fodor Ilona 1935-ben született Zagyvarékason, 1957-ben kezdett dolgozni. A Szolnok Városi Központi Könyvtár vezetője volt. 1968-ban Szocialista Kulturáért kitüntetést kapott. Kiváló Munkáért elismerésben két alkalommal is részesült 1980-ban és 1989-ben.

Tartalomátvétel