1. világháborús emlékmű (Jászfelsőszentgyörgy)

Az 1. világháborúban elesett hősök emlékére 1930. október 26-án állítottak emlékművet Jászfelsőszentgyörgy lakói. Az emlékművet Vass Viktor (1873-1955) készítette. A szobrot Czettler Jenő nemzetgyűlési képviselő avatta és dr. Kele István jászberényi apátplébános szentelte fel. A dunaharaszti mészkőből készült obeliszk tetején gömbön álló bronz turulmadár látható.

A szobrot egy később eltávolított címer is díszítette, amelyet Thuróczy György kezdeményezésére 2008-ban pótoltak. A felújított emlékművet 2008. noember 2-án avatták fel újra. A szobor talapzatán olvasható a 83 hősi halált halt katona neve. A főoldalon a Papp-Váry Elemérné Magyar Hiszekegy című (1920) három soros imája olvasható.

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfelsőszentgyörgy

(Kósa Károly felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:

Farkas Kristóf Vince-Fodor István Ferenc: I. világháborús emlékművek a Jászsában. In: Jászsági Évkönyv, 2014.: 201-213.

Megyeriné Nagy Magdolna: Megemlékezés a felújított I. világháborús emlékműnél Jászfelsőszentgyörgyön = Berényi Kármentő 15. évf. 2.sz. (2008. december) 15. p.

Szikszai Mihály: Az I. világháború "hősi emlékei" Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Zounuk, 14. Szolnok, 1999. pp. 369-411.