Ábrahám Dezső, P (1875-1973)

Danckai Pattantyús-Ábrahám Dezső 1875. július 9-én született. Apja László, anyja Király Erzsébet. Középiskolai tanulmányait Debrecenben a református kollégiumban végezte. 1901-ben avatták Budapesten jogi doktorrá. 1906-ban Karcagon nemzetgyűlési képviselővé választottá, kerületét 1918-ig képviselte, a Justh-párthoz tartozott.
Az első világháborúban a debreceni 2. honvéd huszárezred kötelékében harcolt. Az őszirózsás forradalom után a Nemzeti Tanács tagja, 1918 novembere és 1919 januárja között igazságügyi államtitkár. A kommün kitörésekor Szegedre menekült, ahol az egybegyűlt politikusok felkérésére kormányt alakított. Kormánya nevezte ki nagybányai Horthy Miklóst fővezérré.
A Huszár-kormány belügyi államtitkárágát vállalta el, majd 1920-tól mint a megszállt területek törvényhatóságainak és Kisküküllő vármegyének követeként vett részt a közéletben. Emellett ügyvédként praktizált.
Kétszer nősült: először 1902-ben Rickl Piroskát, 1925-ben Rucsinszki Anna Matildot vette feleségül.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.