Ács Albert

poklostelki, ügyvéd * 1886. Túrkeve. Régi erdélyi nemes család sarja. A jogot Bpesten és Kolozsvárott végezte, 1908-tól a bírói és ügyészi pályán működött, mint tvszéki bíró vonult 1926-ban nyugalomba, s akkor nyitotta ügyvédi irodáját. - Felesége: Unger Margit, fiai: Olivér és Ákos.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.