A vármegyei levéltár hiteles átiratban őrzi azon armalist, melyet a megyeri Besze családdal együtt Adorján Mihály és Benedek III. Ferdinandtól 1649. év május 18-án nyertek, s melyet 1651. évben Nyitramegye hirdetett ki. (1675. évi 28. sz.) Benedek gyöngyösi lakos 1677. évben (199. jkl.), József ugyanottani lakos pedig 1820. évben (234 jkl.) Nógrádmegye bizonyságlevelével igazolják nemességüket. Czímer a Besze családnál.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.