Akáb Istvánné

1943-ban született Ura községben. 1968. június 1-jén kezdett dolgozni a tiszapüspöki Községi Könyvtárban. Az intézmény vezetőjeként 1974-ben Miniszteri dicséretben részesült. Nyugdíjaszáa utána helyi  "Őszi Napfény" Nyugdíjas Egyesület vezetője.

Akáb Istvánné

(Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:

Szolnok megyei kitüntetett könyvtárosok albuma. Szolnok, [1980]