Anczikovánszky

(anczikováni). Anczikovánszky Miklós és András testvérek, kik már hosszabb idő óta Hevesmegyében laknak s Anczikovánban ősi birtokuk van, Liptómegyétől nemesi bizonyitványt nyernek 1699. évben. (1698. év 81. sz. 1699. év 73. sz.) Miklós fia volt Mihály, Andrásé János. (1725. év 153. sz.)
A nemesi investigatio előtt Anicska János hatvani lakos azt állitja, hogy ezen családból származik, ezt azonban igazolni nem tudja. Fiai: Ferencz és György 1746. évben ezen megyétől nemességükről testimonialist nyernek. (1746. év 17. sz. 72. jkl.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.