Balajty Nándor (1908-?)tartalékos huszárfőhadnagy. Anyja: Tóth Erszébet. 1942.IV.1.-én tartalékos főhadnaggyá léptették elő.
 
Forrás:
 
Bene János: A Magyar Királyi Honvéd Huszár Tisztikar, 1938-1945. Nyíregyháza, 2003