Balázs Márta (1927-1994)

1927-ben született Szolnokon. Családjával 1944-ben Ausztriába deportálták. 1951-ben kapott orvosi diplomát Budapesten. Kitelepítették Sapra, mint megbízhatatlan polgári elemet, így csak 1952-ben kezdte el orvosi munkásságát a fővárosi Szabolcs utcai Kórház kórbonctani osztályán. Patológusként 1969-ben kandidált. 1973-ban a Szent János Kórházkórbonctani osztályának vezetője lett. Rendszeresen tartott előadásokat medikusoknak a máj patológiájáról. 1987-ben az orvostudomány doktora lett. Oktatói munkáját címzetes docensi, majd címzetes egyetemi tanári elismerés követte.

Tagja volt az MTA patológiai bizottságának. 1994-ben bekövetkezett haláláig vezette a Budai MÁV Szanatórium Patológai Osztályát.

Forrás:

Kiss Péter: Magyar zsidó orvosok. Budapest, 2016.