Baldácsy Antal (1803-1878)

A nemes szívű báró Baldácsy Antal végrendeletében vagyonának jelentős részét egy alapítvány létrehozására hagyta. A 1876. október 19-én kelt végrendeletével, majd annak 1877. május 20-án kelt toldalékával a magyarországi protestáns egyházaknak örök tulajdonul hagyott több mint 8000 holdnyi földbirtokot mindennemű tartozékaival együtt. Baldácsi-féle alapítvány 1880-as évek közepén kezdte meg jövedelmének a végrendeletben meghatározott célokra való szétosztását.

Fegyverneken, Tisza-Roff-Gyendán [], Nagy-Kürű [Nagykörű] és Kőteleken is kapott területet az alapítvány, valamint Fegyverneken 2 urasági lak, Tisza-Roff-gyendán a kis kastély, számos tiszti lak, dohánypajták, dohányműveléshez való szárító készülékek és jószágok is az egyházak birtokába kerültek.

Forrás: 

Farkas József: A báró Baldácsi-féle alapítvány. Protestáns egyházi és iskolai lap (1876.10.29.): 1385-1836., (1877.04.15.): 464-467.