Bertalanné Kovács Piroska

Kovács Piroska 1952. december 3-án született Nagydoboson. 1975-ben szerzett népművelő-könyvtár szakos diplomát a Debreceni Tanítóképző Intézetben, majd 1985-ben az ELTE könyvtáros szakán egyetemi oklevelet kapott.

1975 és 1982 között a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában volt olvasószolgálati könyvtáros, ahol csoportvezetői feladatokat is ellátott. 1982-ben kerül Szolnokra. A megyei Pedagógiai Intézet könyvtárvezetői, valamint az iskolai könyvtári hálózat irányítói feladatait látta el 1991-ig. A Verseghy Ferenc Könyvtár igazgató posztját 20 éven töltötte be. Irányítása alatt történt a TextLib, majd a Corvina integrált könyvtári rendszer bevezetése, valamint 1997-ben a könyvtár új épületbe költöztetése. Az új könyvtárépület megépítés az ezredfordulón lehetővé tette, hogy a megyei bibliotéka a város jelentős kulturális színterévé vált.

Bertalanné Kovács Piroska

(Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Bertalanné Kovács Piroska tagja volt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. 2003-ban Szinnyei József-díjat kapott és 2011-ben Könyvtárügyért díjban részesült.

Forrás:

Bertalanné Kovács Piroska: Helyzetkép Szolnok megye iskolai könyvtári hálózatáról = Együtt (1982/3) 9-13.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár emlékkönyve, 1952-2002. Szolnok, 2002.