Bodnár Andorné, Ligeti Erzsébet (1897-1940)

Mezőtúron 1897. május 3-án született. A középiskolát Miskolcon és Sátoraljaújhelyen végezte. 1918-ban házasságot kötött dr. Bodnár Andorral. 1923-33-ban Gyöngyösön, 1933-tól Szolnokon éltek.

Újságíróként vidéki lapoknak dolgozott. Több mint Mintegy száz verse és novellája jelent meg különféle lapokban. „Fehér vitorlák” című regényét a Függetlenség című lap folytatásokban közölte. Másik regénye, a „Vihar után" 1931-ben jelent meg. Mai lányok című regényét a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör - melynek aktív tagja volt - adta ki 1935-ben. Írásait "Bodnár Andrásné" néven adta közre.

Szolnokon ragadta el a halál szerettei és olvasói köréből 1940. február 14-én.

 

Forrás:
Szurmay Ernő: Emlékjelek. Szolnok, 2000.
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 17. kötet. Budapest, 1995.
Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.