Csics Gyula (1854-1911)

1854. november 13-án született Fejéregyházán. Gimnáziumi tanulmányait Máramarosszigeten a kegyesrendiek gimnáziumában és Szatmárott a királyi katolikus gimnáziumban végezte. A Jézus Társaságba felvéve St. Andrében két évig klasszika-filológiát és német irodalmat tanult. Innen Pozsonyba került, ahol 3 évig filozófiai, természettudományi és matematikai tanulmányokat folytatott. 1883-ban szerzett latin-magyar szakos tanári oklevelet.

Budapesten 1883 és 1885 között nevelősködött, majd az eperjesi gimnáziumnál helyettes tanári állást kapott. 1887-ben került a szolnoki gimnáziumba. 23 évnyi tanári munka után az igazgatói teendőket is elvállalta.

1911. július 11-én hunyt el hosszan viselt betegség után Szolnokon.

Forrás:

A szolnoki M. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1911-12. iskolai évről. Szolnok, 1912.