Dancsi József (1905-1975)

Dancsi József (1905-1975) fűtőházi vízműlakatos, szociáldemokrata munkásvezető a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács megválasztott vezetője volt az 1956 őszén.

Szolnok

Dancsi József (1905-1975)

A helytörténeti kutatók szerint Dancsi szervezőkészségének köszönhető a közellátásban, valamint a létfontosságú üzemekben nem történt nagyobb fennakadás a forradalom ideje alatt. Az itt állomásozó szovjet csapatok parancsnokával kapcsolatban maradt, és ezzel elejét vették a fegyveres összetűzésnek. 1956. november 4. és 1957. január 31. között tanácselnökként a város élén maradt. Kompromisszumra törekedve november végén a sztrájk beszüntetésére szólította fel a szolnoki munkásokat. De ugyanúgy küzdött a helyi értelmiségiekkel együtt a közlekedésmérnöki egyetemi kar megszüntetése ellen is.

1957 tavaszán érte utol a megtorlás. Szervezkedésért 8 év börtönbüntetésre ítélték. 5 év elteltével amnesztiával szabadult. A MÁV uszodában dolgozott. 70 évesen hunyt el. Urnasírja a szolnoki római katolikus temetőben található.

Szolnok

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:

Cseh Géza: Forradalom után : a hatalmi restauráció jellegzetességei Szolnok megyében 1956-1958. In: Zounuk, 23. Szolnok, 2008. 125-165. pp.

Fekete István, Gy.: Szolnok és az 1956-os magyarországi forradalom és katonai intervenció: 1956. október 23.-november 8. In: Tisicum, XV. Szolnok, 2006. 179-204. pp.

Kaposvári Gyula: Igyekeztem mindig ember maradni = Vasárnap (1991. november 3., december 1.) 16. p.

Szikszay Mihály: A szivar ledöntése : a személyi kultusz jelképeinek eltávolítása Szolnokon = Új Néplap, 5. évf. (1994. október 22.) 249. sz. 3. p. A Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács Intézőbizottságának tagjai, 1956. október 30. In: Millenniumi emlékkönyv : Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből. Szolnok, 2000. 301-303. pp.