Dienes Erzsébet

Dienes Erzsébet 1934-ben született. Szülei Dienes Márton MÁV főellenőr és  Szikszay Erzsébet.
A Szegedi József Attila Tudományegyetem hallgatójaként nyelvtörténeti pályamunkájával akadémiai pályadíjat nyert. Vörös diplomával végzett, Summa cum laude minősítéssel doktorált finnugor nyelvészetből, magyar nyelvtörténetből és néprajzból. Középiskolai munkája melett 1964 és 1966 között a szegedi főiskola kihelyezett tagozatán finnugor nyelvészetet és magyar nyelvtörténetet oktatott.
A nyelvtörténész, gyémántokleveles középiskola tanár szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tanára volt hosszú évtizedekig.
 
Szolnok megyei múzeumi adattár
Az intézmény honismereti szakkörének vezetője volt. 1970-ben a Damjanich János Múzeum gondozásában jelent meg Néprajzi dolgozatok Szolnok megyéből című tanulmánykötet, amely e szakkör tagjainak pályamunkáiból állt. A szakkör 2001-ben MTA megyei tudományos testületének különdíját nyerte el.
 
Mészöly Gedeon, Nyíri Antal és Bálint Sándor tanítványaként már egyetemi évei alatt végzett kutató munkát. Tanári munkája mellett rendszeresen kutatott, tartott előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon. Önálló nyelvészeti kutatási területei a magyar hangtörténet, szótörténet, névtudomány, az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex. Feldolgozó tanulmányai a Magyar Nyelvben, a Nyelvtudományi Közleményekben, a Néprajz és Nyelvtudományban jelentek meg. Tagja volt az ELTE kódexfeldolgozó csoportjának, részt vett a TATÉ Müncheni Kódex latin—magyar szótárát összeáíllító munkájában.
Néprajzi gyűjtési területei: a hiedelemvilág, az emberi élet fordulói és a népi gyógyászat a Nagykunságban. Tanulmányai a Néprajz és Nyelvtudományban jelentek meg. Az országos néprajzi konferenciákon, a honismereti akadémiákon is rendszeresen tartott előadásokat. 
 
Számos egyesületnek volt tagja: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Nemzetközi Magyar Filológiai társaság, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Történelmi Társulat, Magyar Néprajzi Társaság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Társaság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület, Damjanich János Múzeum Baráti köre, Szolnoki Művészeti Egyesület, Finnugor Barátok köre, Verseghy kör, Kunhegyesiek Baráti köre.
 
1980-ban honismereti munkásságát Ortutay-emlékéremmel ismerték el. 1981-ben pedig a Hazafias Népfront Országos Tanácsa a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért kitüntető emlékplakettet kapott, majd 1987-ben eredményes szakkörvezetői munkájért különdíjat adományoztak neki. 1986-ban Kiváló Munkáért elismerésben részesítette a szakminisztérium. 1996-ban az önkéntes néprajzi és nyelvjárásgyűjtők tizenötödik országos találkozója alkalmából Dienes Erzsébet tanárnő kitüntető jutalomban részesült.
 
2018. május 21-én, 84 évesen hunyt el. A római katolikus egyház szertartása szerint a debreceni Szent Anna templom kolumbáriumában helyezték végső nyugalomra.
 
Forrás:
bj: Hetvenöt éves a Szolnoki Közgazdasági Szakközépiskola = Szolnok megyei Néplap (1986. szeptember 20.): 7.
Bistey A[ndrás]: Életre kelt múlt = Új Néplap(2001.04,09.): 4.
Kitüntették = Új Néplap  (1996.07.13.): 12.
T[ál] G[izella]: Az Érdy-kódextől a néprajzig = Szolnok megyei Néplap (1988.11.23.): 5.
A vita középpontjában: a szakkörök munkája =  Szolnok megyei Néplap (1981. július 16.): 5.