Dióssy Tiborné Szaszkó Klára

Dióssy Tiborné Szaszkó Klára Mesterszálláson született- Általános iskolai tanulmányai elvégzése után Mezőtúron érettségizett, majd Szegeden szerzett matematika-fizika- műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon szerzett tanári oklevelet. 
 
Első munkahelye, az öcsödi általános iskola volt. Családjával Kunsznetmártonba költözött és 1974-től a kunszentmártoni szakmunkásképző intézetben tanított két évig. Ezután a Deák Ferenc utcai Általános Iskolához került, ahol nyugdíjazásáig tanított. Szaktárgyai oktatása mellett igazgatóhelyettesi munkakört is ellátott az intézményben. Munkaviszonyai alatt a közélet számos területén dolgozott, tevékenységéért többször részesült jutalomban és kitüntetésben.
Férje, Dióssy Tibor szintén pedagógus. Gyermekei:  Gabriella és Klára.
 
2018. március 20-án, életének 77. évében hunyt el budapesti otthonában. Végső nyughelye, a Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve templom kolumbárium.
 
Forrás:
Józsa László: Búcsúzunk Dióssy Tiborné tannárnőtől = Kunszenti Hírek (2018.05.20.)
Oláh Antal: Nem hal meg az, ki milliókra költi = Öcsödi Hírek (2018.04.): 6.