Dobray László (1859-19??)

Dobray László 1859. augusztus 3-án született Karcagon. Középiskoláit szülővárosában, Debrecenben, Késmárkon és Kiskunhalason, jogi tanulmányait Nagyváradon és Budapesten végezte. 1910-ben ügyvédi oklevelet.
1893-ban mint községi jegyző Tiszaderzsen működött, innen Karcagra került, ahol mint városi aljegyzői, majd főjegyzői hivatalt töltött be. Később a Karcagi Városi Takarékpénztár vezérigazgatója lett, amelynek létesítését ő maga kezdeményezte és az intézet megalapításától egészen 1919-ig vezérigazgatója volt.
Nevéhez fűződik a boritaladó és a húsfogyasztási adó megváltása, szerepe volt Karcag váltóadósságának költségvetési úton való kifizetésében is. Közutak létesítése, kőút, aszfaltjárda, villamos világítás, városi jéggyár felállítása is fűződik a nevéhez.
Nyugalmazásáig 43 éven át tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, amelyben mint választási elnök működött.
Az országgyűlési képviselőválasztásoknak 1883-tól volt jegyzője, illetve elnöke.
A Tisza István Tudományegyetem előkészítő bizottságának, a karcagi református főgimnázium igazgató tanácsának, a református presbitériumnak tagja volt. A karcagi adófelszámolási bizottságban is vezető posztot töltött be.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.