Fabó Zsigmond (1913-1993)

Fabó Zsigmond református lelkipásztor 1937-ben vállalt Kunhegyesen hivatalt. 1938-ban áthelyezik Mezőtúrra segédlelkésznek. Majd 1942-ben - több állomáshely után - lemondva a papi hivatásról a Főszolgabíróságon hivatalnok lett Kunhegyesen. Jogi tanulmányokat folytatott Kolozsváron. 1943-ban visszahívják tanyagondozói lelkészi állásba. Rendszeresen kijárt a kunhegyesi tanyákra istentiszteletet tartani, a tanyasi iskolákban hittant és éneket tanított. Felesége, Masáth Zsuzsanna "Zsia" (1915-2012) - a néhai Masáth Ferenc református lelkész lánya -, aki magyar szakos tanárként állt férje mögött az iskolában és az egyházi életben is. 1983-ban vonult nyugdíjba.

1993. január 9-én bekövetkezett haláláig továbbra is szolgálta a kunhegyesi gyülekezetet.

Forrás:

Fabó Zsigmond: Alfa és Ómega. Prédikációk, 1937-1990. Kunhegyes, 2013.