Farkas Ferenc (1931-2015)

Jászapátin született 1931 novemberében. Gyermekkorát a jásziványi tanyavilágban töltötte, ott járt elemi iskolába is. A jászapáti gimnáziumba 1944 őszén íratták be, az érettségi vizsgát 1952-ben tette le. A szegedi egyetem magyar–német tanári szakán szerzett diplomát.

Azt követően 1956 decemberétől 1972-ig volt iskolájában, a Mészáros Lőrinc Gimnáziumban tanított. Ekkor hívták meg a később főiskolai rangra emelt felsőfokú tanítóképző intézetbe, Jászberénybe. Nyugdíjba vonulásáig, sőt óraadóként még egy évtizedig utána is, a magyar nyelv és irodalom tantárgyi blokk különböző tárgyait oktatta, amelyekhez kollégáival jegyzeteket is írtak.

Főiskolai oktatóként módja nyílt rendszeres tudományos munkára is. Évtizedeken át végzett névtani kutatásokat, főként a földrajzi és a ragadványnevek területén, és kutatta a jászsági nyelvjárásokat is. Eredményeit rendszeresen publikálta, és számtalan előadást tartott. Neki köszönhető, hogy három alkalommal (1985., 1991., 2003.) olyan országos névtani tanácskozást rendezhetett a főiskola, amelyen a hazai névtanosok mellett jelentős számban vettek részt külhoni kutatók is.

Az oktató munkán túl figyelemmel kísérte a kollégái tudományos és kulturális tevékenységét is. Ha csak tehette, nem hagyta ki a kollégák által a városban, bármely témában tartott előadásokat, és ha valamelyikünknek könyve, cikke jelent meg a kutatási eredményeiről, arról a Jászkürt Újság hasábjain mindig hírt adott, önzetlenül népszerűsítve a tevékenységünket. Nemcsak a Jászsági Évkönyvhöz beérkezett írások nyelvi lektorálásában vett részt, hanem segített a szerzőgárda bővítésében is. Írásai nemcsak témaválasztásukban, hanem műfajukban is sokszínűek, de mindegyiket magas fokú igényesség jellemzi, és valamennyi magán viseli a szerzőjük személyiségét jellemző vonásokat: a szülőföld szeretetét, a múlt és az anyanyelv tiszteletét, a minden értékre való fogékonyságot, a sokoldalú érdeklődést.

Farkas Ferenc 1931-2015

Munkáját és közéleti tevékenységét számos díjjal ismerték el: Pro Urbe-díj, Jászságért díj, Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díj 2011.

2015-ben hunyt el.

Forrás:

100 éves a Jászapáti Gimnázium. Jászapáti, 2012.

Wirth Lajos: In memoriam Farkas Ferenc. In: Jászsági évkönyv. Jászberény, 2015.: 242-245