Farkas–Schleiminger-kúria (Tiszafüred)

Farkas – Schleiminger-kúria (Vörösmarty M. u. 8.) A Farkas család már a XIX. század első felében birtokos volt Tiszafüreden, az (egykor) klasszicista stílusú kúriát is feltehetően akkor emeltette a família. A Farkas család birtokos nemesi família volt, azt azonban nem tudni, hogy melyik nemes Farkas családhoz tartozott. 1854-ben Farkas Ferencet említették birtokosként a településen. 1894-ben dr. lovag Schleiminger László orvos vásárolta meg az épületet, akinek a XX. század elején 300 kötetes könyvtára volt a kúriában. Schleiminger Heves vármegye tiszteletbeli főorvosaként működött, majd az I. világháború idején ezredorvosként szolgált, a mezőkövesdi tartalék hadikórház vezetője volt. A vármegye közéletében is jelentős szerepet játszott, számtalan bizottság tagja volt. Schleiminger 1911-ben 679, 1925-ben és 1935-ben 707 katasztrális holdnyi földterülettel rendelkezett Tiszafüreden; birtokán főként lucernát, vörösherét és dohányt termesztettek, az állattenyésztés főként szarvasmarha-, ló- és sertéstartáson alapult. Utcasorban álló, földszintes, megközelítően L-alaprajzú épület, amelyet jelentősen átalakítottak, a nyílászáróit kicserélték. A főszárny belső, udvari oldalán egykor toszkán oszlopokon nyugvó tornác futott végig, a mellékszárny udvari oldalán húzódó tornácot pedig pillérek tartották; mára mindkét tornácrész több szakaszát beépítették. A főszárnyon az eredeti – lunettás felülvilágítóval ellátott – ajtó ma is látható. A főszárny – utcafrontra eső – végén egykor 4 toszkán oszlopos tornácrész húzódott, amelynek két szélső szakaszát mára befalazták. Az archív kép tanúsága szerint az épülethez egykor üvegezett veranda kapcsolódott. A II. világháború után államosították az épületet, amelyet ezután át is alakítottak, az oszlopos tornácot részben beépítették. A kúria egykori telkét felparcellázták, és több új épületet emeltek rajta. Az épületben zeneiskolát helyeztek el, napjainkban is a Fekete László Alapfokú Művészeti Iskola működik falai között.Forrás: Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon 6-7. kötet Budapest, 2005.