Feszület (Jásztelek)

A római katolikus templom kertjében álló fémből öntött és népiesen festett feszület, melyet Nagy Antal emeltetett 1868-ban. Az 590 cm öntöttvas kereszt Schlick Ignácz pesti vasöntödjében készült. 2008 tavaszán került sor a kereszt szakszerű megerősítésére. Állagmegóvó acélabroncs merevítést kapott. Megtiszíttoták és újrafestették.

Jásztelek

(Károly Nóra felvételei - VFMKMI)

Forrás:

Molnár István: Öntöttvas műemlék keresztek Jásztelken =  Redemptio 16. évf. 1. sz (2009. február) 18-19. pp.