Feszület (Nagyiván)

2012 őszén szentelték fel Nagyiván község bejáratánál az a fából készült feszületet, melyet a helyi Fekete család állíttatott. A feszület Bodnár János asztalosmester munkája, melyet Bereczkei Miklós plébános szentelt fel.

Forrás:
Nagyiváni kereszt = Új Néplap 2012. november 3. Egyházmegyei Hírek [melléklet] II. p.