Frajka Béla (1933-20)

Frajka Béla 1933-ban született Jászboldogházán. Édesapja az első világháborút követően magyarsága miatt Szlovákiából kitelepített vasutas volt. A jászberényi Lehel Vezér és a karcagi Gábor Áron Gimnáziumban
végezte középiskolai tanulmányait. Diplomáját 1957-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki
Kar Gyengeáramú Szakán vehette át. 1958-ban a BME Híradástechnika Tanszékén lett tanársegéd.
 
Szakterülete volt a logikai kapcsolástechnika és a távbeszélő technika, majd később a távközlés modern területei is, különösen a távközlési protokollok. Egyetemi munkája során került kapcsolatba Kozma Lászlóval, villamosmérnök
professzorral, akivel a logikai áramkörök tervezési módszerének szemléltetésére egy oktatási célú jelfogós bináris
számítógépet terveztek és építettek 1957 és 1958 között.
 
Ezt a MESZ [Műegyetemi Számítógép] - 1 gépet közel tíz éven keresztül többek között Frajka Béla üzemelteti és programozta. A modern kapcsolóközpontok architektúrája témakörben 1974-ben szerezte meg a műszaki
tudományok kandidátusa tudományos fokozatot. Az oktató, kutató munka mellett több intézményben vezetői
beosztásokat töltött be: volt a Híradástechnikai Elektronikai Intézet Kapcsolástechnikai Osztályának vezetője. A BHG Híradástechnikai Gyár Fejlesztési Intézetének igazgatói teendőit is ellátta.
1976-78 között Algériában dolgozott, szakértőként irányította az ország távközlési hálózatának kiépítését. Szakértőként részt vett a magyar távközlő hálózat digitalizálásában az 1990-es években. 1984-1989 között
oktatási dékánhelyettesi posztot látott el..  1998 végén egyetemi docensként vonult nyugdíjba.
 
Ezt követően szakértőként dolgozott az Ericsson Magyarország Kft. Kutatásfejlesztési részlegénél. Az MTA
Műszaki Osztály Távközlési Rendszerek Bizottságának titkára vot. A Híradástechnika folyóirat kapcsolástechnikai
rovatának tudományos szerkesztői feladatát is ellátta. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület elnökségi tagja volt.
 
Kétszer megkapta az egyesülettől a Puskás Tivadar díjat 1985-ben és 1993-ban. A HTE Ezüst és Arany jelvénye kitüntetéssel is elismerték munkáját. 2017-ben vehette át a BME gyémántoklevelét.
Frajka Béla
(Gyászértesítő - Verseghy Ferenc Könyvtár Aprónyomtatvány-tára)
2017. szeptember 12-én hunyt el. Budapesten helyezték örök nyugalomra a Magyar Szentek Plébánia Urnatemetőjében.
 
Forrás:
Elhunyt Dr. Frajka Béla. Budapest: Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, 2017.
Velickyné Koncsik Ilona: Magyarország első elektronikus számítógépe = Boldogházi Hírek (2017.12.): 35.