Gál Ladislaus Gedeon

1918. január 9-én született Tószegen. Gyöngyösön tanult teológiát a ferenceseknél, majd Rómában folytatta tanulmányait. Ferences szerzetesként Firenzében kapott hivatalt 1945-től. Az Egyesült Államokban a Ferences Intézetben is dolgozott.

Forrás:

Hungarians in America. New York, 1966.

SCHEMATISMUS ALMAE PROVINCIAE HUNGÁRIÁÉ SANCTI JOANNIS A CAPISTRANO ORDINIS FRATRUM MINORUM S. P. N. FRANCISCI OCCASIONE ANNI,SANCTI EXTRA ORDINEM UNDEVICESIMO EXEUNTE SAECULO A PERACTA HUMANI GENERIS REDEMPTIONE. Gyöngyös, 1933.