Hálaadó kápolna (Rákóczifalva)

A 442-es főút mentén, Rákóczifalva és Rákócziújfalu között, található szakrális építményt 1832-ben emelték, amely 1996 óta helyi védelem alatt áll. A kápolnát a Gorove család emeltette hálából, hogy az 1831-ben pusztító nagy kolerajárvány elkerülte a varsányi pusztán élőket. A vakolt téglaépítmény útra néző oldalán 2-2 féloszlop. A fülke nyílásában kovácsoltvas félkapu. A kápolna belsejében fából készült feszület áll. A fülke felett található márványtábla felirata napjainkban nehezen olvasható: :”1832. e.kápolnát a dög halál ellen való szent pártfogónak tiszteletére istenes szándékból azért álítá fel a NS Gorove família, mert midőn 1832-i esztendőben halálos epekórság országunkat"

Rákóczifalva

Rákóczifalva

Rákóczifalva

Rákóczifalva

(Kósa Károly felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

A kápolnát többször felújították. Utoljára 2015 nyarán renoválták és szentelték fel újra a kőfülkét. A Rákóczifalvaiak és Elszármazottak Baráti Kör karolta fel a közadakozásból megvalósult felújítás ügyét. A helyi katolikus közösség zarándokhellyé nyílvánította a kápolnát, melyet dr. Beer Miklós a váci egyházmegye püspöke és Máthé György esperes szentelte fel a város napján. Az ünnepséget a Gorove család leszármazottja, Szinyei Merse Tamás is megtisztelte jelenlétével.

Forrás:

Czirmayné Kocsis Róza: Rákóczifalva története 1. köt. Rákóczifalva, 2006.

J[oó] Zs[uzsa]: Közadakozásból szépült meg a kápolna = Új Néplap (2015.07.25.): 4.