Horváth István (1856-1922)

Esztrenga István 1856-ban született Jászberényben. 1885-ben változott a család neve Horváthra. Szülei földművesek volatk. Édesapja Esztrenga Antal, édesanyja Nagy Margit. Középiskoláit Jászberényben végezte. 1876-ban érettségizett, majd a budapesti egyetemen folytatta tanulmányait. 1880-ben vette kézbe tanári oklevelét.

1881-ben a jászberényi községi katolikus Főgymnasium helyettes tanára lett. 1884-ben nevezték ki rendes tanárnak. A természetrajz tanítása mellett ő volt a természetrajzi, a földrajzi szertárak őre. Emellett az ifjúsági könyvtárosság is az ő feladata volt. A főgimnázium segélyező egyesületének pénztárnoki és az iskola tandíj kezelői feladatait is ellátta. 1911-ben, 30 év tanítás után, vonult nyugdíjba.

A város közéletében is aktív szerepet vállalalt. A képviselőtestület virilis tagja, a tanbizottság tagja, az Erzsébet Kórház bizottságának tagja, árvaszéki szavazó ülnök, a Jászkerületi Népbank és takarékpénztár felügyelő bizottságának tagja, valamint a nőegylet pénztárosa is volt. A városi dal-egyesületben titkári posztot töltött be. 1922-ben pedig beválasztották az ipariskola felügyelő bizottságába. A helyi kaszárnyában is tartott előadásokat. Dolgozott a szolnoki törvényszék esküdtszéki bírájaként. Tagja volt a Magyarhoni Földrajzi Társulatnak.

Publikált a Közoktatás című lapban. Számos ismeretterjesztő értekezése jelent meg a gimnázium értesítőjében.

1922. május 4-én hunyt el Jászberényben.

Forrás:

Csörgő Terézia: Emlékezés régi jászberényi tanárokra, III. = Redemptio (2017.08.): 8-14.