Horváth Károly (1938-1991)

Dr. Horváth Károly 1938-ban született. Az Eötvös Loránd Tudo mányegyetem bölcsészkarán szerzett diplomát 1963-ban. Fiatal tanárként Mezőtúrra került, ahol a Teleki Blanka Gimnáziumban tanított, majd a DATE Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karán oktatott magyar, orosz és német nyelvet. Eközben doktori disszertációját nyelvészetből védte meg sikerrel.

A katedrát váltotta fel a könyvtár igazgatói székére. Horváth Károly a nyolcvanas években a XX. század vége igé nyeihez próbált egy modern könyvtárat kialakítani, igen rossz körülmények és feltételek között. Szorgalmazta egy új könyvtár megépítését. A naprakész információszolgáltatás tökéletesítésére megvásárolták az első számítógépet. Először ő alkalmazott egy főállású programozót, így saját program készült a könyvtári munka megkönnyítésére, amelyet 1987-ben a Szolnokon rendezett könyvtáros vándorgyűlésen nagy sikerrel be is mutattak. Dr. Horváth Károly igazgatása idején felismerték a könyvtári szolgáltatások kiszélesítésének szükségességét: a modern könyvtárnak nem csak könyveket kell kölcsönöznie, hanem videokazettákat, hangos anyagokat is. Horváth Károly fontosnak tartotta, hogy az intézmény tudományos műhely jellege is erősödjön, különös tekintettel a Verseghy-kultusz ápolására. Egy magas színvonalú módszertani, szakmai műhely kialakítása volt a célja, amely kielégítően képes irányítani a megye könyvtári hálózatának tevékenységét.

Szolnok finn és észt testvérvárosi kapcsolatainak kialakításában is fontos szerepet játszott. Alapítója volt a helyi Finn-Magyar Baráti Körnek és nevéhez fűzödik a bibliotéka finnugor különgyűjteményének megalapozása is.

1991 januárjában hunyt el.

Forrás:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár emlékkönyve, 1952-2002. Szolnok, 2002.