Huszár szobor (Cibakháza)

Az 1849-es tavaszi hadjárat cibaki eseményei előtt tisztelegve avattak lovas szobrot Cibakházán az egykori híd közelében.

Cibakháza

A huszár alakja a cs. kir. 8. huszárezred egyenruháját viseli.  Az ezred már a kezdetektől az ún. "Zöld" ezredek közé tartozott. A birodalom hadseregében a huszárezredek kék vagy zöld felsőruházatot (dolmány - mente). A kék felsőhöz kék nadrágot viseltek de a zöld felsőhöz buzérvörös nadrág tartozott. 

A 8. huszárezredet az 1848-as forradalom Galíciában érte. A legénység zöme Felvidék nyugati részéről származó szlovák nemzetiségű volt. 1848 október- novemberében a magyarországi események ismeretében gyakorlatilag az egész ezred hazaszökött. A hazatérő ezredet elsősorban alacsonyabb rendfokozatú tisztjei vezették. A huszárok hazatérése után az ezred átszervezésre szorult. Bersek József őrnagy lett a vezetője.

1848 decemberében az ezred egy százada Bem erdélyi hadseregébe került. Ott is harcolta végig a szabadságharcot. Az ezred többi része 1848-49 telén a Klapka által vezetett 1. hadtestbe került Bersek vezénylete alatt, aki ekkor már alezredesi rendfokozatban volt. 1849. február 27-én a verpeléti lovasharcban kitűnően helytálltak. A tavaszi Hadjárat végén egy századukat a Bácskába vezényelték. A többi az 1. Hadtestnél maradt ekkor már Új Imre alezredes vezénylete alatt.

Cibakháza

(Károly Nóra felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:

Papp Ferenc: Rövid ismertető a cs.kir. 8. huszárezredről [Kézirat]